Lierse burgemeester bang voor corona of van democratie?

LIERSE BURGEMEESTER BANG VOOR CORONA OF VAN DEMOCRATIE

17/09/2021

OPINIEBart Verhoeven


Fractievoorzitter Vlaams Belang Lier - Hooikt

Liers burgemeester Boogaerts (N-VA) heeft beslist om de gemeenteraadszitting van september opnieuw digitaal te organiseren.


Een merkwaardige beslissing die toch heel wat vragen oproept. Vaccinatie was immers ons ticket voor de vrijheid. Dat verkocht onder andere Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) de Vlamingen nog op 11 juli. We zouden terug naar het normale leven gaan wanneer de kaap bereikt was van 90% gevaccineerde volwassenen in Vlaanderen, aldus diezelfde Jan Jambon.


Vandaag is die kaap voor heel Vlaanderen overschreden, en ook in Lier staat die teller op 90,16% (15/09/2021). Als we met deze cijfers onze vrijheden niet kunnen terug krijgen, wanneer dan wel?


Lier, een stad met meer dan 36.000 inwoners, beschikt bovendien over heel wat locaties om een gemeenteraad fysiek te kunnen organiseren, mét respect voor de veilige afstandsregels.


Dat de digitale raadszittingen in Lier, onder meer door de keuze om gebruik te maken van een programma dat niet geschikt is voor digitale vergaderingen met veel deelnemers, een ramp waren, is een understatement. Het democratisch debat was er dan ook zelden te zien. De meeste raadsleden waren al tevreden als ze tijdens hun tussenkomst niet van het systeem gesmeten werden. Een lot dat bv. ook schepen Wollants beschoren was tijdens zijn betoog. Fluittonen, een voorzitter en raadsleden die niet hoorbaar waren, wachten voor technische problemen,… . Niemand die deelnam aan de digitale gemeenteraden kan beweren dat dit evenwaardig was aan de fysieke raden.


Een burgemeester zou er dan ook alles aan moeten doen om de gemeenteraad fysiek te kunnen laten doorgaan. De Lierse burgemeester kiest er echter bewust voor om dat niet te doen. Het enige argument dat hij mij kon geven, was dat dit organiseren op een andere locatie geld zou kosten.


De gemeenteraad op een andere locatie laten plaatsvinden, zal inderdaad een kleine meerprijs hebben, maar dat excuus gebruiken lijkt me behoorlijk zwak. De gemeenteraad is het hart van de democratie in onze stad, en verdient het om in de meest optimale omstandigheden te laten plaatsvinden. Ook als dat een beetje meer geld kost. Een democratie kost geld, denk onder andere maar aan de kostprijs van verkiezingen, maar dat is een keuze die we gemaakt hebben en niet opweegt tegen de voordelen van in een democratie te leven.


De échte vraag is dus of burgemeester Boogaerts, met een vaccinatiegraad van meer dan 90% bang is van corona, of bang is van de democratie en de gemeenteraad dus liever in niet optimale omstandigheden wil laten plaatsvinden? De vraag stellen is ze waarschijnlijk ook beantwoorden.