Nieuwe vulsluizen OCT’s leiden niet tot daling sluikstort

NIEUWE VULSLUIZEN OCT'S LEIDEN NIET TOT DALING SLUIKSTORT

20/05/2020

PERSMEDEDELING VLAAMS BELANG LIER-KONINGSHOOIKT

 

Nieuwe vulsluizen OCT’s leiden niet tot daling sluikstort


Ondanks de vervanging in 2019 van de vulsluizen in de OCT’s door conische exemplaren, is er van een daling wat betreft sluikstort absoluut geen sprake.


Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Belang gemeenteraadslid Bart Verhoeven opvroeg. In 2019 werd er maar liefst 158,25 ton sluikstort opgeruimd, een verdere stijging met bijna drie ton ten opzichte van 2018 en een stijging van meer dan 32 procent tegenover 2017.


“Alle goed-nieuws show van schepen Andries (Open VLD) ten spijt, spreken de cijfers boekdelen.” stelt Verhoeven. “Ook met schepen Andries, sinds deze legislatuur bevoegd voor afvalbeleid en proper Lier, zien we geen verbetering wat betreft het sluikstorten in Lier. Ook het prijskaartje voor de Lierse belastingbetaler die hiervoor opdraait blijft verder oplopen. Waar de kostprijs in 2017 voor het opruimen van sluikstort en zwerfvuil nog €111.258 bedroeg, liep dit bedrag in 2019 op tot €132.120.”, gaat Verhoeven verder.


Uit de opgevraagde cijfers blijkt ook dat er in 2019 niet meer uren ingezet werden op het doorzoeken van sluikstort om de identiteit van de overtreders te kunnen vaststellen.


Verhoeven: “Sinds het aantreden van de schepen zagen we geen verscherping van de handhaving tegenover sluikstorters, zagen we geen sensibiliseringscampagnes, geen initiatieven, niets! Ondertussen blijft schepen Andries wel het huidige peperdure Ivarem Di(e)ftar-systeem verdedigen. De keuze voor dat systeem was, is en blijft voor Vlaams Belang nochtans dé hoofdoorzaak van de massale sluikstortproblematiek. In de gemeenteraad van januari beloofde de schepen een uitgebreide bespreking van de resultaten met alle fracties over een, door Vlaams Belang gevraagd, onderzoek naar alternatieven voor de afvalinzameling. Einde mei blijft het ook hierover echter nog steeds oorverdovend stil.


“De zomer is in zicht, hoog tijd voor de schepen om uit zijn winterslaap te komen en werk te maken van de sluikstortproblematiek en met het oog op het beëindigen van de beheersoverdracht met Ivarem, van een ander afvalbeleid.” besluit Verhoeven.