Nieuwjaarsreceptie in beeld


Op de nieuwjaarsreceptie van vrijdag jl. mocht Olivier Peeters een bijzonder talrijk opgekomen publiek verwelkomen. De voorzitter zette meteen de toon. Het voorbije jaar was voor het Vlaams Belang niet bepaald een succesjaar. Het heeft geen zin om dat te ontkennen of zelfs maar te minimaliseren. De partij heeft rake klappen gekregen, maar is niet murw geslagen. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, richt het Vlaams Belang de blik vol vertrouwen op de toekomst. Meer en meer kan iedereen immers vaststellen dat onze tegenstanders met gespleten tong spreken. En als duidelijk voorbeeld daarvan verwees de voorzitter naar de talloze belastingverhogingen, waarmee Open-VLD en N-VA de Lier- en Hooiktenaars opzadelen. Dit is volledig in tegenstrijd tot hun stellige beloftes en plechtige verklaringen. Niet alleen de totale onbetrouwbaarheid van de andere partijen, maar vooral de kracht van onze eigen overtuiging schenkt nieuwe hoop en vertrouwen voor de toekomst. Een overtuiging die steunt op de onvoorwaardelijke inzet van talloze leden en sympathisanten. Een overtuiging ook die steeds nieuwe jongeren blijft aantrekken en begeesteren.

Daar kon de gastspreker van de avond zich naadloos bij aansluiten. Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en kandidaat bij de komende verkiezingen, legde in een gebalde toespraak de nadruk op de duidelijke en eerlijke lijn die het Vlaams Belang reeds 35 jaar volgt. Het Vlaams Belang heeft een ijzersterk programma dat aan actualiteit nog niets heeft ingeboet. De jongeren binnen de partij staan klaar om dit programma verder uit te dragen en te verwezenlijken. Ze doen dit met dezelfde rechtlijnigheid als hun voorgangers, want “wie een compromis sluit tussen recht en krom, zal moeten vaststellen dat het resultaat altijd krom is”.

In z’n slotrede bedankte de voorzitter niet alleen de gastspreker maar betrok hij daarin ook alle militanten die strijden voor hun ideaal, en niet voor de postjes of profijtjes. Heel speciaal ging dit jaar zijn dank – en die van de ganse afdeling – uit naar Jan Mortelmans, die na zich 25 jaar totaal te hebben ingezet, een kleine stap terugdoet in de politiek. Enkele vrienden van Jan Mortelmans, die samen met hem van in den beginne actief waren in het Vlaams Blok en later het Vlaams Belang, brachten hem in een videoboodschap een groet.

In een kort wederwoord bedankte Jan Mortelmans iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij legde er bovendien de nadruk op dat hij dan wel z’n mandaat van gemeenteraadslid overlaat aan een jongere, maar dat dit geenszins wil zeggen dat hij afscheid neemt van de politiek. Jan Mortelmans blijft als bestuurslid betrokken bij de werking van de afdeling. Hij blijft een Vlaams Belanger en een overtuigd Vlaams-nationalist.

Tot slot, en onder daverend applaus van alle aanwezigen, werd Jan Mortelmans door de voorzitter en namens gans het afdelingsbestuur de titel van Erebestuurslid toegekend.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...