Nieuws

NIEUWS VANOP DE LIERSE BARRIKADES

01/07/2020

Vlaams Belang-voorstel afschaffing onderhoudsplicht verworpen


Terwijl er jaarlijks in Vlaanderen honderden miljoenen vloeien naar asielbeleid, wordt de rusthuisfactuur in heel wat gemeenten en steden nog steeds doorgeschoven naar kinderen. Zo ook in Lier. Onaanvaardbaar!


N-VA, Open Vld en CD&V stemden tegen, hoewel geen van allen er in slaagden om dit stemgedrag met een onderbouwd argument te verdedigen.


Lees meer...

17/06/2020

Na voorstel Vlaams Belang is Europese Gehandicaptenkaart nu ook in Lier te gebruiken


Tijdens de gemeenteraad van november 2019 lanceerde Vlaams Belang fractieleider Bart Verhoeven het voorstel om ook in Lier de ED-kaart te aanvaarden.


Het Lierse stadsbestuur ging in op de vraag van Vlaams Belang, en personen krijgen met de ED-kaart nu dezelfde korting of voordelen als wie een UITPAS met kansentarief heeft.


Lees meer...

20/05/2020

Nieuwe vulsluizen OCT's leiden niet tot daling sluikstort


Ondanks de vervanging in 2019 van de vulsluizen in de OCT’s door conische exemplaren, is er van een daling wat betreft sluikstort absoluut geen sprake.


Sinds het aantreden van de schepen zagen we geen verscherping van de handhaving tegenover sluikstorters, zagen we geen sensibiliseringscampagnes, geen initiatieven, niets!


Lees meer...

23/04/2020

Vlaams Belang vraagt éénmalige kwijtschelding belasting op stoepborden


Het Lierse stadsbestuur besliste naar aanleiding van de coronacrisis voor een kwijtschelding van de terrasbelasting voor de periode van verplichte sluiting.


Vlaams Belang Lier-Hooikt vraagt om diezelfde redenering ook door te trekken naar de belasting op stoepborden, en een éénmalige kwijtschelding te voorzien voor 2020.


Lees meer...

27/02/2020

14 dagen na 'definitieve herstelling' Kapucijnenvest, liggen eerste stenen alweer los


Dat ‘definitief’ blijkt nu wel héél kort te zijn. Amper 14 dagen na het opnieuw openstellen van de Kapucijnenvest stellen we vast dat de eerste stenen in het heraangelegd gedeelte alweer los komen.

De kaasschaaf, meer voor minder geld is het credo van de meerjarenbegroting en het Lierse schepencollege. Kwantiteit boven kwaliteit.


Lees meer...

09/02/2020

Heraanleg parking Rode Kruislaan


Op de gemeenteraad van 27 januari 2020 interpelleerde Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien over de stilgelegde heraanleg van de parking Rode Kruislaan, waarvan de saneringskosten verschoven worden naar onze kinderen en kleinkinderen.


Lees meer...

29/01/2020

Censuur in de Lierse gemeenteraad

Wanneer Vlaams Belang gemeenteraadslid Verhoeven een brief van de gouverneur, waar ze de algemeen directeur en het college op de vingers tikt voor het organiseren van een niet rechtsgeldige deontoogische commissie, ter sprake wilde brengen tijdens het agendapunt over de samenstelling van de deontologische commissie, werd hem door de voorzitter van de Lierse gemeenteraad Lucien Herijgers (N-VA) het woord ontnomen.


Lees meer...

30/01/2020

Verzet loont, onderzoek alternatieven voor afvalophaling start!


Onder druk van onze voortdurende opvolging van dit dossier en zeker door de lopende petitie is de meerderheid ingegaan op onze vraag.  We rekenen er dan ook op dat de stad een volledig en objectief marktonderzoek zal presenteren waarin alle opties aan bod  zijn gekomen en op basis waarvan de bete keuze kan gemaakt worden.


Lees meer...

11/01/2020

Vlaams Belang start campagne 'Stop het peperdure Ivarem Di(e)ftar-systeem in 2021'


Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Lier-Hooikt, die dit jaar in Koningshooikt plaatsvond, gaf voorzitter Bart Verhoeven het startschot van de campagne ‘Stop het peperdure Ivarem Di(e)ftar-systeem in 2021’.


Lees meer...

19/12/201

Nieuwjaarsreceptie 2020

Het bestuur van Vlaams Belang Lier - Koningshooikt nodigt U graag uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waar we samen, met een natje en een droogje, kunnen klinken op het nieuwe jaar!


Gastspreker: Vlaams Belang volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Parlement Wim Verheyden.


Lees meer...

31/12/201

Save-charter steden&gemeenten voor meer verkeersveiligheid


In de gemeenteraad van 16 december heeft onze fractie een punt toegevoegd aan de agenda met als voorstel dat de stad Lier het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekent en actief werkt aan de SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder.


Lees meer...

08/12/2019

Uitverkoop Liers patrimonium blijft duren

Twee maanden na de verkoop van ’t Kafaat in de Eikelstraat stond op de gemeenteraad van 25 november ll. de verkoop van de conciërgewoning bij de begraafplaats op de agenda.  

Opnieuw kwam Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien tussen om aan te klagen dat ook deze woning van het stadspatrimonium wordt verkocht omdat ze slecht onderhouden is.


Lees meer...

OUDERE ARTIKELS

03/12/2019: Gouverneur fluit college terug na onreglementaire deontologische commissie tegen Vlaams Belang

27/11/2019: Etalagepremie blijkt een kat in de zak te zijn

22/11/2019: Vlaams Belang vraagt stadsbestuur Lierom Europese gehandicaptenkaart te erkennen

11/10/2019: Verkoop eigendom OCMW Lier voorbeeld onbehoorlijk bestuur

01/10/2019: Waarom een fietzone binnen de vesten géén goed idee is

27/09/2019: UFO-achtig standbeeld op 'den tand' aan de Nete?

26/09/2019: Stadsbestuur Lier kiest kwetsbare doelgroep om belastingverhogingen door te voeren

28/08/2019: Lierenaar roept op om kantoren Vlaams Belang en 'rechtse mensen' in brand te steken

21/08/2019: VBJ Lier-Hooikt steekt de handen uit de mouwen voor een proper en leefbaar Lier

15/08/2019: Inspiratieloze Hart voor de Burger pakt uit met.... vraag van Vlaams Belang

24/07/2019: Onzichtbare verkeersborden

20/07/2019: VBJ Lier organiseert eerste Gulden Pintenslag met nieuwe voorzitter

07/07/2019: Sluikstort blijft verder toenemen

27/06/2019: Gouverneur wijst voorzitter gemeenteraad terecht na klacht van Vlaams Belang

09/05/2019: Investeringsplan van 22 miljoen euro- heraanleg van straten

05/05/2019: Vlaams Belang trekt met drie Lierse kandidaten naar de verkiezingen

01/05/2019: Klacht tegen voorzitter Lierse gemeenteraad

28/04/2019: Jongerenafdeling Vlaams Belang Lier-Koningshooikt van start

10/04/2019: Vlaams Belang dient klacht in tegen Turkse en Syrische supermarkten Lier

31/03/2019: Leegstandstaks leegstaande winkelpanden bracht stad Lier nog geen eurocent op

11/03/2019: Voorstel invoering retributie verblijfskaarten wordt 'meegenomen'

01/03/2019: "Beste schepen, rol uw mouwen op en begin eraan!"

27/02/2019: Verkoop jeugdterreinen te Kessel

17/02/2019: Kinderen moeten spelen. niet manifesteren!

04/02/2019: Toespraak afdelingsvoorzitter nieuwjaarsreceptie 2019 Vlaams Belang Lier

30/01/2019: Burgemeester Boogaerts gebaart van krommenaas

13/01/2019: Verkoop van peperkoekenhartjes

05/01/2019: Eedaflegging raadsleden Vlaams Belang Lier

23/12/2018: Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Lier 2019

28/11/2018: Kroniek van een aangekondigd probleem

22/11/2018: Terwijl de Lierse armoedecijfers de pan uitswingen, gaan OCMW raadsleden tafelen op kosten van de gemeenschap

25/10/2018: Handen af van Zwarte Piet

18/10/2018: Open brief aan K.Lyra-Lierse

17/10/2018: Nieuwe vuilnisbakjes

Vlaams Belang Lier

 

Berlaarsestraat 42

2500 Lier

Email: info@vlaamsbelanglier.org

Telefoon: 0496/28 32 06

 

Snelle Links

 

 

Start  | Wie is wie?

Nieuws  |  Publicaties

Contacteer ons 

 

Vlaams Belang Lier © 2020. Alle rechten voorbehouden