Opgepast! Zelfgenoegzame burgemeester

Nog vóór de fractievoorzitter van de N-VA volgende historische woorden uitsprak tijdens het begrotingsdebat: ‘De N-VA-fractie belooft dan ook dat ze elk constructief én realistisch voorstel op haar merites zal beoordelen’ werd deze belofte op een nooit-geziene manier gekelderd door een uiterst zelfgenoegzame burgemeester Boogaerts. Tijdens de gemeenteraad waren de toeschouwers getuige van de hallucinante wijze waarop Boogaerts alle constructieve voorstellen (onder meer in het kader van de hervorming van het huishoudelijk reglement) van de oppositie naar de prullenmand verwees. De teneur voor deze legislatuur is gezet: ‘Wij hebben het voor het zeggen én alleen wij hebben het voor het zeggen, wij hebben gelijk en als we geen gelijk hebben, hebben we toch gelijk. Open Vld moet zedig zwijgen en de oppositie heeft al helemaal niets in de pap te brokken.’ Het ‘Boogaertsiaans tijdperk is geboren…


Toch heeft het Vlaams Belang met enige schroom nog een schuchtere poging gedaan een eerste analyse van het bestuursakkoord te maken… Het is alleszins het minst slechte bestuursakkoord in 24 jaar. Positieve punten zijn, onder de voorwaarde dat ze worden gerealiseerd: besparingen zonder belastingverhogingen en een daling van de personeelskosten; een doorgedreven samenwerking en synergie op vele vlakken en een verbetering van de interne communicatie; de prioriteit voor een kernversterkend beleid; het unieke ondernemersloket. Helaas zijn er ook vele onduidelijke punten, het akkoord is op sommige punten vaag of zwijgt zelfs in alle talen over bepaalde zaken omdat daarover binnen de coalitie nog een robbertje moet worden uitgevochten. Het blijft voorlopig wel bij een opsomming van wensen en verzuchtingen geplukt uit beide verkiezingsprogramma’s. Of er zich een visie ontwikkelt, wordt hopelijk de komende weken en maanden duidelijk.


Niettegenstaande keizer Boogaerts de gemeenteraad niet de plaats vond om het bestuursakkoord te bespreken, eigende het Vlaams Belang zich het recht toe om een eerste aanzet van kritische analyse van datzelfde bestuursakkoord te maken. U vindt deze beknopte analyse in bijlage.


Jan Mortelmans

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...