Recht op (correcte) informatie

Naar aanleiding van een vraag van ons gemeenteraadslid Ella Cornelis in de gemeenteraad van 23 maart jl., bevestigde burgemeester Frank Boogaerts uitdrukkelijk dat de camera’s op de Grote Markt  reeds in werking waren.

Uit een antwoord van de klachtenambtenaar van de Stad Lier dd. 2 april jl. op een schriftelijke vraag, die al eerder door onze fractie was gesteld, blijkt echter dat de camera’s pas op 1 april in werking traden.

In dit concrete geval maken die enkele dagen voor ons natuurlijk niet werkelijk het verschil uit. Waar het Vlaams Belang het echter wél moeilijk mee heeft,  is de vaststelling dat de informatie die wordt gegeven niet nauwkeurig en correct is.

Als op dergelijke manier – wellicht ook in belangrijke dossiers – wordt omgegaan met het recht op informatie en de openheid van bestuur, overtreedt het stadsbestuur de wet.

Het stadsbestuur  belemmert bovendien niet alleen de oppositie in haar taak maar doet ook vragen rijzen over verborgen agenda’s en dingen die het daglicht niet mogen zien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...