Reglement Zorgparkeren Goedgekeurd

REGLEMENT 'ZORGPARKEREN' GOEDGEKEURD


29/11/2021

Het Vlaams Belang plaatste het agendapunt over ‘Zorgparkeren’ al op de gemeenteraadsagenda van maart 2021.

 

Met dit agendapunt, dat unaniem werd goedgekeurd, gaf de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht om een reglement Zorgparkeren uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Zorgverstrekkers hebben immers vaak een druk schema en vinden niet altijd een parkeerplaats in de buurt van de woning van hun patiënten. Wanneer ze dan geen plek vinden, verliezen ze kostbare tijd. Zorgparkeren biedt hier een oplossing aan. Burgers die dat willen, kunnen de ruimte op straat voor hun garage of oprit ter beschikking stellen van de zorgverstrekkers. Via een speciale sticker op de garagepoort of aan de oprit herkent de zorgverstrekker de zorgparking. De zorgverstrekkers kunnen hier dan tijdens hun huisbezoeken tijdelijk parkeren, terwijl ze weten dat ze niet hinderlijk staan.

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van november 2021 legde het college van burgemeester en schepenen een uitgewerkt voorstel voor aan de gemeenteraad, die dit met ruime meerderheid goedkeurde. Enkel Groen-Lier&Ko onthield zich.

 

Vlaams Belang fractieleider Bart Verhoeven: “Het stadsbestuur heeft er lang over gedaan om een reglement ‘Zorgparkeren’ uit te werken en voor te leggen aan de gemeenteraad. En zonder dat het Vlaams Belang dit in maart geagendeerd had, zou het er hoogstwaarschijnlijk nog steeds niet zijn.  Maar ik ben uiteraard tevreden dat het er nu uiteindelijk is. Hierbij bewijzen we nogmaals dat je ook vanuit de oppositie het verschil kan maken.”

 

Bart Verhoeven

Fractievoorzitter Vlaams Belang Lier - Hooikt