Rijkelijk laat en veel te weinig

Door oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa gingen de voorbije jaren duizenden Vlaamse jobs verloren. Het einde is nog niet in zicht. Sinds 1 januari hebben ook Roemenen en Bulgaren overal in de Europese Unie vrij toegang tot de arbeidsmarkt. Het feit dat er later dit jaar ook nog verkiezingen plaatsvinden, zorgde ervoor dat in verschillende Europese hoofdsteden – rijkelijk laat – de bedenking werd geuit dat het wegvallen van de laatste arbeidsbeperkingen wel eens zou kunnen leiden tot een ongecontroleerde instroom, met alle ongewenste economische en sociale gevolgen van dien.

In eigen land ontdekte de SP.a plots dat er zoiets bestaat als sociale dumping binnen de EU. Het probleem dateert nochtans niet van gisteren. Volgens de zogenaamde detacheringsrichtlijn uit 1996 mogen werknemers uit heel de EU in dit land tijdelijk werken, op voorwaarde dat dit gebeurt volgens dezelfde arbeidsvoorwaarden (minimumloon, arbeidsduur,…) als de cao hier voorschrijft. Ze blijven daarentegen wel onderworpen aan de – heel wat goedkopere – sociale zekerheid in hun thuisland. In de praktijk tiert het misbruik echter welig.

Het gevolg is dat Vlaamse werknemers uit de markt worden geconcurreerd of zich gedwongen zien hun lonen naar beneden bij te stellen. Sociale dumping dus, die alleen al in de transportsector goed was voor een verlies van 4.000 banen. In de bouwsector gingen de voorbije twee jaar op die manier liefst 6.000 jobs verloren.
Ondertussen werd dan wel beslist dat de inspectiediensten (een beetje) meer mogelijkheden krijgen om fraude op te sporen, maar daarmee is het probleem natuurlijk niet van de baan. De detacheringsrichtlijn van de EU werkt immers ook zonder fraude sociale dumping in de hand door het simpele feit dat werknemers uit Oost-Europa omwille van hun lagere sociale zekerheidsbijdragen goedkoper zijn dan hun Vlaamse collega’s. De EU-richtlijn die dateert uit de periode dat de EU nog 15 leden telde, is totaal niet berekend op de huidige situatie met 28 – in sociaal-economisch opzicht compleet verschillende – lidstaten. Ze moet dan ook fundamenteel worden herzien.

De strijd van de SP.a tegen de sociale dumping komt niet alleen aan de late kant, maar is op zijn zachtst gezegd ook merkwaardig te noemen. De SP.a heeft in het verleden immers de EU-verdragen die deze sociale wantoestand mogelijk maakten, enthousiast goedgekeurd. Bovendien weigert diezelfde partij, die plots met grote woorden ten strijde trekt tegen een fenomeen dat ze zelf mee heeft georganiseerd, tot op heden het grote EU-dogma van het onbeperkte vrij verkeer van personen in vraag te stellen.

Wie dat ondertussen wel deed, was de Britse premier Cameron. Dat is, gelet op het ultraliberale immigratiebeleid dat Groot-Brittannië de voorbije twintig jaar voerde, niet zonder nieuwswaarde. Met de Europese verkiezingen voor de deur en de hete adem van de UKIP in de nek, stelt de Britse regeringsleider nu dat EU-lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen om de immigratie uit bepaalde landen in te dammen of zelfs stop te zetten. Om een wilde immigratiegolf tegen te gaan, wil hij bovendien de toegang tot de sociale zekerheid voor niet-ingezetenen beperken en diegenen die Groot-Brittannië binnenkomen, enkel om er aanspraak te maken op de sociale voorzieningen, het land uitzetten. Met dat laatste voorstel herhaalde Cameron een eerder pleidooi van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Friedrich voor maatregelen die paal en perk moeten stellen aan het ‘sociaal toerisme’ binnen de EU.

Met hun uitspraken bevestigen buitenlandse beleidsvoerders vandaag wat het Vlaams Belang al lang zegt: het absorptievermogen van een land is niet onbegrensd. Elk land heeft het recht om zijn arbeidsmarkt en sociale zekerheid te beschermen. Lidstaten moeten opnieuw zélf kunnen bepalen wie onder welke voorwaarden binnenkomt.

Dirk De Smedt is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen en is werkzaam als redacteur en politiek medewerker bij het Vlaams Belang. Hij is tevens  gemeenteraadslid in Willebroek.

Dirk De Smedt
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...