Schriftelijke vragen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onze Vlaams Belang gemeenteraadsleden stellen regelmatig schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Op deze pagina kan je al deze vragen, met de antwoorden van het college, terugvinden. Ben je zelf op zoek naar antwoorden op vragen die je hebt voor het stadsbestuur, neem dan gerust contact met ons op via de conactpagina.

14 februari 2023


Sluikstort en zwerfvuil - Bart Verhoeven

14 februari 2023


Decreet klokkenluiders - Bart Verhoeven

30 januari 2023


Noodwoningen, crisiswoningen en overbruggingswoningen-Walter Marien

18 november 2022


Roosters op de grond rond bomen Schapenkoppenplein- Nancy Dresen

26 september 2022


Ontbrekende verkeersborden- Bart Verhoeven

8 maart 2022


Welzijn stadspersoneel- Bart Verhoeven

8 maart 2022


EPC voor Lierse openbare gebouwen-Bart Verhoeven

8 maart 2022


Voetgangersplein Veemarkt verlaagde stoeprand- Walter Marien

18 januari 2022


Kruispunt Ring-Mechelsesteenweg regeling verkeerslichten- Walter Marien

18 januari 2022


Voetgangersplein Veemarkt verlaagde stoeprand- Walter Marien

6 januari 2022


Sluikstorten en zwerfvuil- Bart Verhoeven

6 januari 2022


Defecten OCT's- Bart Verhoeven

30 november 2021


Bosstraat- Walter Marien

24 november 2021


Toestand begijnhofwoningen Grachtkant- Walter Marien

16 november 2021


Verhuur Bluebikes- Bart Verhoeven

16 november 2021


Nieuwe bomen en struiken- Bart Verhoeven

20 oktober 2021


Verkoop conciergewoning Marnixdreef- Walter Marien

11 oktober 2021


Valpartijen door blindengeleidestroken- Walter Marien

31 augustus 2021


Flispalen Ring Lier t.h.v. Carrefour- Bart Verhoeven

23 augustus 2021


Windturbines Duwijck- Walter Marien

23 augustus 2021


Onroerende goederen OCMW - Walter Marien

2 augustus 2021


Toekomstige bouwplannen - Ella Cornelis

27 juli 2021


Grond naast Lavenir - Ella Cornelis

27 juli 2021


Waterpartij Sion werking bis - Ella Cornelis

21 juli 2021


Verkeersinbreuken Grote Markt - Bart Verhoeven

13 juli 2021


 Infomoment E. Claeslaan-Hokeyweg-Tuinweg - Walter Marien

10 juni 2021


Pieter Breughellaan containers en parkeervak - Walter Marien

24 mei 2021


Verkeerssituatie Netekanaaldijk - Walter Marien

24 mei 2021


Snelheidscontroles zone 30 - Walter Marien

4 maart 2021


Fort Koningshooikt - Ella Cornelis

16 maart 2021


Heropenen Sentier - Ella Cornelis

20 april 2021


Eeuwigdurende grafconcessies - Bart Verhoeven

24 februari 2021


Smedenstraat wateroverlast - Ella Cornelis

15 februari 2021


Heraanleg Bosstraat - Walter Marien

11 februari 2021


Brandbestrijding/Opleiding blusmiddel voor stadspersoneel - Bart Verhoeven

10 februari 2021


Fysiek en verbaal geweld tegen politie (bis) - Bart Verhoeven

28 januari 2021


Praktijk correspondentietesten - Bart Verhoeven

14 januari 2021


Bouwput Charon - Ella Cornelis

12 december 2020


Pakjesdiensten - Ella Cornelis

17 november 2020


Bouwnormen na Covid-19 - Ella Cornelis

15 november 2020


Hondenpoep Sion - Ella Cornelis

15 november 2020


Waterpartij Sion - Ella Cornelis

8 oktober 2020


Fysiek en verbaal geweld tegen politie - Bart Verhoeven

27 september 2020


Sentier 46 7 - Ella Cornelis

21 september 2020


Water bouwputten - Ella Cornelis

23 augustus 2020


Verbodsbord C33 op N10 aan Posthoornstraat - Walter Marien

21 augustus 2020


Prijsvraag Mallekot - Ella Cornelis

13 augustus 2020


Onkruid op voetpaden - Bart Verhoeven

5 augustus 2020


Namen cultuurcommissie - Ella Cornelis

8 juli 2020


Antwerpsesteenweg bebouwing - Ella Cornelis

29 juni 2020


Fietsers historische binnenstad - Ella Cornelis

7 april 2020


Kasseien Dungelhoeff - Ella Cornelis

7 april 2020


Charon parkeren - Ella Cornelis

7 april 2020


Geometrische bouwaanvragen - Ella Cornelis

7 april 2020


GFT ophalen - Ella Cornelis

31 maart 2020


Losliggende stenen Looks - Walter Marien

25 maart 2020


Bewonerskaart garage Sion - Ella Cornelis

12 maart 2020


Oudstrijderslaan - Bart Verhoeven

27 februari 2020


Kadee kinderopvang - Walter Marien

24 februari 2020


Maasfortbos boscompensatie - Ella Cornelis

20 februari 2020


 Sluikstorten en zwerfvuil- Bart Verhoeven

19 februari 2020


 Buurthuis Den Hof - Walter Marien

19 februari 2020


Nieuw ingeschrevenen in het bevolkingsregister - Bart Verhoeven

13 februari 2020


Onkosten mandatarissen - Bart Verhoeven

3 januari 2020


Openbaar domein Sion: weigering def. oplevering - Ella Cornelis