Stadsbestuur Lier kiest kwetsbare doelgroep om belastingverhogingen door te voeren

STADSBESTUUR LIER KIEST KWETSBARE DOELGROEP OM BELASTINGVERHOGINGEN DOOR TE VOEREN


26/09/2019

Vlaams Belang fractieleider Bart Verhoeven interpelleerde de meerderheid in de gemeenteraadszitting van 23 september naar aanleiding van een actie ‘actualisatie comfortelementen’ die de stad Lier onlangs organiseerde.


Bij deze actie kregen 4.270 Lierenaars en Hooiktenaars een brief in de bus waarbij ze verplicht werden binnen de 30 dagen aan te geven of hun eigendom al dan niet over een badkamer en/of centrale verwarming beschikt. Volgens de gegevens van de stad Lier beschikken immers heel wat woningen niet over dit elementair basiscomfort.


In de gemeenteraad verantwoordde Burgemeester Boogaerts (N-VA) zich zowel op de schriftelijke vragen als op de interpellatie van Verhoeven. Hij stelde dat deze actie nodig is en dat er in de toekomst wellicht nog acties volgen die tot doel hebben de kadastrale inkomens in Lier op een correcte en rechtvaardige wijze te berekenen en aan te passen waar nodig.


Wat Vlaams Belang betreft heeft dit echter niets te maken met rechtvaardigheid of het streven naar een correcte aanpassing van de kadastrale inkomens. Integendeel….


Het is een feit dat het kadastraal inkomen een systeem is dat niet meer aangepast is aan de tijd en daardoor niet overeenkomt met de realiteit. Volgens de wet moet er iedere 10 jaar een algemene herschatting plaatsvinden om rekening te kunnen houden met veroudering, wijzigingen in de algemene bouwtrant, toegenomen comfortmogelijkheden, gewijzigde omgevingsfactoren, enz. . De laatste herschatting, met als basis 1975, dateert echter al van 1979. Omdat de overheid in gebreke blijft om een algemene herschatting uit te voeren tracht men dit op te vangen door het huidige geïndexeerde kadastraal inkomen. Gezien dit echter niet evenredig is met de veranderde kenmerken van het gebouw en omgevingsfactoren zijn er hierdoor ernstige discrepanties ontstaan.


Het feit echter dat het Lierse stadsbestuur ENKEL elementen wil controleren die een verhoging van het kadastraal inkomen kunnen teweegbrengen, en weigert in te gaan op de vraag van Vlaams Belang fractieleider Verhoeven om dan ook de elementen mee te nemen die tot een verlaging kunnen leiden (bv. kwaliteit van de afwerking, omgevingsfactoren,…) bewijst dat het hier alleen de bedoeling is om extra inkomsten te genereren voor de stadskas.


Wat Vlaams Belang Lier betreft is het volstrekt onbegrijpelijk dat hier bewust wordt gekozen voor een kwetsbare doelgroep (het gaat hier immers niet over herenhuizen, villa’s,…) die het in veel gevallen al niet te breed heeft.


In een land met enerzijds de hoogste belastingdruk van Europa en anderzijds met pensioenen die tot de laagste van Europa behoren, zijn er wat ons betreft andere prioriteiten dan aan de kadastrale inkomens te morrelen om de stadskas te spekken.