Stop betonnering van onze laatste stukjes groen

STOP BETONNERING VAN ONZE LAATSTE STUKJES GROEN

-

Vlaams Belang voert actie tegen ongebreidelde appartementisering


25/10/2021

Zondagnamiddag (24 oktober) voerden militanten van Vlaams Belang Lier – Hooikt actie tegen de wildgroei van appartementen op de laatste stukjes groen binnen de Ring onder de noemer verdichting.

 

Gemeenteraadslid Walter Marien: “Als we elke open plek binnen de Ring gaan verdichten met hoge bouwprojecten zijn we, wat Vlaams Belang betreft, niet goed bezig om de stad leefbaar te houden. 

Als de Coronaperiode ons immers één ding geleerd heeft dan is het wel dat er in een stedelijke omgeving nood is aan, en een groot draagvlak is voor, groene ruimtes of oases om het wonen in de stad leefbaar te houden. Deze gebieden zijn bovendien gekend om hun waterproblematiek. De bewoners van bijvoorbeeld het Lisp weten dit maar al te goed want ze zijn regelmatig het slachtoffer van wateroverlast, een probleem dat al jaren niet opgelost geraakt.”

 

“Begin december 2020 is de bouwstop aangekondigd, maar dit is nog altijd een lege doos.

Gemeenten blijven gewoon verkavelen want hun inkomsten hangen er vanaf,  meer gebouwen betekent meer geld in de stadskas, zo ook in onze stad.  

De Lierse bestuursmeerderheid heeft nog steeds geen nieuw beleidsplan voor een streng ruimtelijk beleid en heeft ook nagelaten om bestaande instrumenten aan te wenden om een selectieve bouwstop of -pauze, voor bvb verkavelingsprojecten of meergezinswoningen in te voeren.  Verschillende andere gemeenten hebben dit wel gedaan.” vervolgt raadslid Marien.

 

 

Zowel op de groene ruimte tussen de huizen van de Lispersteenweg, de Aldi en de Kleine Nete, alsook op de Beyerse Velden, werden er vandaag door Vlaams Belang militanten spandoeken geplaatst met de tekst ‘STOP BETONNERING VAN ONZE LAATSTE STUKJES GROEN’. Komende week worden er ook duizend pamfletten verdeeld bij de buurtbewoners.

 

“Door het getalm van de bestuursmeerderheid zullen de laatste groene open plekken binnen de ring verdwenen zijn voordat er een nieuwe beleidsvisie en een nieuw  beleidskader is.

Vlaams Belang zal het terechte verzet van de buurtbewoners tegen de geplande bouwprojecten blijven steunen. Zowel via schriftelijke vragen, als ook in de gemeenteraad én met acties in de betrokken buurten.” besluit raadslid Marien.