Toespraak Afdelingsvoorzitter Nieuwjaarsreceptie 2019

TOESPRAAK AFDELINGSVOORZITTER NIEUWJAARSRECEPTIE

VLAAMS BELANG LIER 2019 

01/02/2019

Vlaamse vrienden,

 

Wanneer je daags na de verkiezingen leest in de krant en op lokale nieuwssites dat maar liefst 3 Lierse partijen op verkiezingsavond hun korte reactietijd die ze kregen van de pers gebruikten om zich te beklagen (sommigen waren zelfs bijna gechoqueerd) over het goede resultaat van het Vlaams Belang in Lier -Koningshooikt, dan weet je dat je het goed gedaan hebt. Dat wij het goed gedaan hebben. Tot spijt van wie het benijdt.

 

Ik wil dan ook beginnen met al onze kiezers te bedanken die op 14 oktober kozen voor de enige partij die ONZE mensen op de eerste plaats zet, voor de enige partij die niet zwicht voor postjes en een hand vol zilverlingen. Ik wil jullie, onze trouwe leden bedanken voor jullie niet aflatende steun, dat we steeds op jullie konden rekenen, ook in electoraal minder goede tijden. Ik wil al onze vrijwilligers bedanken die mee voor ons gaan bussen en helpen bij onze activiteiten. Ik wil uiteraard ook al de bestuursleden van onze Lierse afdeling bedanken voor hun onverdroten inzet en enthousiasme tijdens het hectische verkiezingsjaar 2018. En daarbij aansluitend wil ik in het bijzonder ook de partners van onze bestuursleden bedanken voor het begrip en geduld het afgelopen jaar, want zich ten volle in de verkiezingsstrijd smijten heeft uiteraard ook een grote invloed op het gezinsleven. En samenleven met een politieker is sowieso al niet eenvoudig.

 

Vlaamse vrienden,

 

Een nieuwe legislatuur betekent langs de ene kant nieuwe gezichten in de gemeenteraad en langs de andere kant anderen die van de politieke voorgrond verdwijnen. En ik wil vanavond namens het voltallige afdelingsbestuur dan ook graag iemand bedanken en in de bloemetjes zetten die na heel wat actieve politieke jaren vorig jaar besliste om de komende jaren zijn energie en aandacht integraal te steken in zijn werk en jonge gezin. Hij was achtereenvolgens Liers jongerenvoorzitter, afdelingsvoorzitter, parlementair medewerker en elf jaar gemeenteraadslid hier in Lier. Olivier, ik denk dat ik in naam van iedereen hier aanwezig mag spreken als ik zeg bedankt voor alles, geniet van je nieuwe uitdagingen en vooral van de extra tijd die je nu zal hebben voor je gezin. Je hebt het meer dan dubbel en dik verdient. Het zijn wel geen bloemen geworden Olivier, maar gezien je nu meer tijd zal hebben is het  een boekenbon geworden en een Vlaamsche Leeuw om van te genieten tijdens het lezen. Bedankt Olivier!

 

Vlaamse vrienden,

 

De verkiezingen zijn gedaan en het gesjacher met postjes en bevoegdheden is begonnen. De politiek waar de ego’s en het eigenbelang primeren op het algemeen belang floreert als nooit tevoren. Om iedereen binnen de Lierse N-VA tevreden te stellen en in het gareel te houden, heeft deze N-VA er niet beter op gevonden dan een wissel van de macht door te voeren midden in een legislatuur i.p.v. bij het begin van een nieuwe legislatuur. Dit is natuurlijk niet meer of minder dan pure machtswellust, dit is politiek op zijn kleinst.

 

Want de gevolgen van die egotripperij zijn niet min. Maar liefst 10 bevoegdheden zullen hierdoor verschuiven naar een andere schepen deze legislatuur. Dat het overdragen van bevoegdheden midden in een legislatuur géén goede zaak is voor de burgers, zal ik jullie niet moeten vertellen.

Niet enkel krijgen dus we de komende zes jaar twee interim burgemeesters, bovendien blijkt de eerste ook nog wereldvreemd te zijn.

 

De topman van Bpost gaf namelijk reeds in juni 2018 in de Kamercommissie Infrastructuur te kennen dat er heel wat rode brievenbussen zouden sneuvelen.  Bovendien deelde de woordvoerder van Bpost zowel op 21 november 2018,  alsook op 4 december 2018 in zowat alle media mee dat er hierover begin november naar alle gemeentebesturen een brief gestuurd was om hen op de hoogte te brengen en hen uit te nodigen om suggesties te doen. Ondanks dat alles gebaarde burgemeester Boogaerts tijdens de gemeenteraad deze week van krommenaas op mijn mondelinge vraag en beweerde hij hier de eerste keer van gehoord te hebben op 21 januari 2019 na een telefoon van een journalist. Een voltallig college van burgemeester en schepenen die al die berichten in de media niet gezien of gelezen hebben. Een schepen die kamerlid is, maar ook daar de signalen van de topman van Bpost niet heeft horen ronken. Wereldvreemd, beste vrienden, wereldvreemd. De gevolgen zijn uiteraard voor u en ik, die nu maar liefst 14 van de 30 rode brievenbussen op het Lierse grondgebied zullen zien verdwijnen. Bedankt burgemeester Boogaerts! En ik begrijp natuurlijk dat het met een burgemeestersloontje financieel allemaal niet zo eenvoudig zal zijn, maar laat me toch volgende zeggen tegen burgemeester Boogaerts: voor 15 euro per maand heeft u bij Orange al een internetabonnement dat meer dan voldoende is om de actualiteit een beetje te kunnen volgen. Want laat het toch duidelijk zijn: wat Vlaams Belang Lier – Koningshooikt betreft behoort de actualiteit volgen en proactief handelen in het belang van alle Lierenaars en Hooiktenaars mee tot de kerntaken van een Liers burgemeester.

 

 

Vlaamse vrienden,

 

De N-VA - Open VLD coalitie stelde in januari haar bestuursakkoord voor. Een akkoord waarvan de Lierse burgemeester en schepenen beweren dat het ambitieuze lijnen uitzet voor de komende beleidsperiode. Nu, misschien staan die ambitieuze lijnen ergens in een geheim atoma schriftje, maar in het bestuursakkoord al zeker niet.

 

 Het is voornamelijk een mak bestuursakkoord wat Vlaams Belang Lier-Koningshooikt betreft, met veel nietszeggende en vanzelfsprekende punten, mijlenver weg van wat men onder het woord ‘ambitie’ mag verstaan. Het is dan ook vooral een akkoord van ‘meer van hetzelfde’.

Maar, beste vrienden, met een beleid dat op zes jaar tijd meer armoede creëerde, het Lierse patrimonium verwaarloosde, geen antwoord kon bieden aan de slecht werkende OCT’s, aan het sluikstorten en de overvolle vuilnisbakjes. Met een beleid dat zorgde voor een toename van ongeveer 50% meer winkelleegstand en verdwenen winkelpanden is meer van hetzelfde helaas voor Lier en Hooikt géén goed nieuws.

 

Kijken we bijvoorbeeld naar het thema armoede. Terwijl Lier zowat de hoogste armoedecijfers heeft van Vlaanderen en de kansarmoede-index tijdens de voorbije zes jaar N-VA en Open VLD beleid steeg van 6% naar 14,2%, telt dit punt niet meer dan een schamele vijf zinnen het bestuursakkoord. Vijf holle zinnen dan nog zoals: “We bestrijden en vermijden armoede”, zonder ook maar ergens aan te geven hoe men dit wil aanpakken. Niet meer dan vijf zinnetjes in een bestuursakkoord van 32 pagina’s. Vijf zinnetjes. Je moet toch inderdaad wereldvreemd zijn, als je als schepen, als burgemeester, als college zoiets durft voor te stellen als ambitie.

Naast deze desastreuze armoedecijfers verdubbelde de afgelopen zes jaar ook het aantal leefloners tot meer dan het dubbel tegenover Vlaanderen en tegenover vergelijkbare steden en gemeenten.

En als dat het resultaat is van je beleid, en je denkt dat het dan opportuun is om alle gemeenteraadsleden uit te nodigen om op kosten van de belastingbetaler te gaan dineren, dan is alle voeling met de realiteit je zoek. Ondanks dat het bedrag voor dat etentje terug te vinden is in het collegeverslag, gebaarde burgemeester Boogaerts alweer van krommenaas, deed hij alsof hij niets wist van etentjes en werd hij zelfs furieus in de gemeenteraad toen ik zei dat wij als Vlaams Belang niet zullen deelnemen aan elitaire recepties en etentjes op kosten van de Lierenaars en Hooiktenaars. Wel burgemeester Boogaerts, enkel en alleen voor het uitgegeven bedrag aan dat etentje op 19 december voor de gemeenteraadsleden, had je maar liefst 424 dagmenu’s in het sociaal restaurant Kome Nete kunnen schenken. Daar heb ik dan nog niet de prijs van het diner in een ander restaurant voor de OCMW raadsleden meegerekend die ook vonden dat ze het verdienden om op de kosten van de belastingbetaler te gaan eten of de kosten van de receptie voor de gestelde lichamen. Want voor sommigen is de nieuwjaarsreceptie voor het gewone volk op de Grote Markt in Lier en de nieuwjaarsreceptie op De Laag in Koningshooikt blijkbaar niet goed genoeg.

Als Vlaams Belang  zeggen we dus nog eens duidelijk dat onze verkozen raadsleden niet in de gemeenteraad zitten om mee te doen met de politieke elite, om deel te nemen aan elitaire recepties en etentjes op kosten van de Lierenaars en Hooiktenaars, maar slechts met één doel, om ONZE mensen opnieuw op de eerste plaats te zetten, om ONZE mensen te beschermen.

 

Vlaamse vrienden,

 

Ik had het daarstraks over nieuwe gezichten in de gemeenteraad en dat telt zeker voor onze fractie. Naast Ella Cornelis nemen er met de komst van Walter Marien, Heidi Van den Bergh en mezelf in de gemeenteraad liefst drie nieuwe mensen plaats in de politieke Lierse arena.

Naast onze vier gemeenteraadsleden zijn we met Jan van Gorp ook vertegenwoordigd in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Niet enkel in allerlei raden en vergaderingen zullen onze mandatarissen en militanten zich inzetten om ONZE mensen op de eerste plaats te zetten, maar ook buiten, tussen de mensen, middenin het gewoel, daar waar alles gebeurt, daar waar het uiteindelijk moet gebeuren. Zo stonden we bijvoorbeeld midden januari al, samen met Voorpost, op de zaterdagse markt, om soep en peperkoekenhartjes te verkopen voor eigen volk in nood. De mooie opbrengst van 250 euro ging naar Huizen van Vlaamse Solidariteit, die ieder jaar honderden voedselpakketten samenstellen en bezorgen aan Vlamingen in financiële nood.

We zijn er dus klaar voor om ons de komende zes jaar te smijten.

 

Vlaamse vrienden,

 

Toen ik enkele jaren terug voorzitter werd van deze afdeling wilde ik twee zaken bereiken voor de Lierse Vlaams Belang afdeling. Punt één: zorgen dat we opnieuw een verkiezing wonnen en Punt twee: zorgen voor verjonging, voor een nieuwe generatie Lierse Vlaams Belangers.

 

Nu punt één gelukt is 14 oktober, is het dan ook tijd om werk te maken van die verjonging. Hiervoor starten we, na heel wat jaren, opnieuw een jongerenafdeling op van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt. De drijvende kracht en nieuwe jongerenvoorzitter van onze afdeling die het verjongingsproject in goede banen zal leiden is Jeffrey van Mieghem. De komende maanden zal onze afdeling, onder leiding van Jeffrey, jongerencampagnes opstarten via verschillende sociale media kanalen, jongerenactiviteiten organiseren en de straat opgaan om de Vlaamse Lierse jongeren tussen 18 en 35 jaar te overtuigen om deel uit te maken van de énige echte rechtse politieke jongerenbeweging, de Vlaams Belang Jongeren.

En samen met die jongeren die hun schouders mee willen zetten voor ONS Lier en ONZE mensen, die samen met ons op de barricades willen staan om onze normen en waarden, om onze jongeren, ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen te beschermen, zullen we ook de komende zes jaar steeds hetzelfde blijven zeggen: eerst ONZE mensen, eigen volk eerst!

 

Ik dank U.

 

Bart Verhoeven - Afdelingsvoorzitter