Toespraak nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Lier- Koningshooikt 13 januari

Vlaamse vrienden, leden en sympathisanten,

 

Namens alle bestuursleden van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt heet ik jullie van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hier in de Lispenaar.

En, laat ik meteen beginnen met goed nieuws. Tot spijt van wie ’t benijd, gaat het goed met onze partij. Vlaams Belang staat nog steeds op de barricaden. En meer en meer mensen klimmen opnieuw op die barricaden om samen met ons, schouder aan schouder, zij aan zij die laatste, maar zo belangrijke lijn van verzet te vormen. Verzet tegen de politieke graaicultuur, verzet tegen de aanval op onze tradities en waarden, verzet tegen de islamisering, verzet om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

Zo zagen we het afgelopen jaar hier in Lier en Koningshooikt ons ledenaantal stijgen met meer dan 20%. Eén van die nieuwe leden die ik graag vanavond wil voorstellen en welkom heten bij Vlaams Belang, die onze afdeling ook actief gaat ondersteunen en meehelpen naar een verkiezingsoverwinning in 2018 is Emmy Gils, die bestuurslid en kandidaat was op de verkiezingslijst van N-VA en die partij vertegenwoordigde in de raad van bestuur van het Liers cultureel centrum. Emmy zal vanaf nu, samen met ons mee op de Lierse barricades staan om schouder aan schouder, zij aan zij mee in het verzet te gaan tegen de onkunde van het huidige stadsbestuur van N-VA en Open VLD, die er maar niet in slaagt om de beloofde verandering waar te maken.

Zoals ik vorig jaar reeds zei in mijn nieuwjaarstoespraak, is dit stadsbestuur meer bezig met creatieve pogingen uit te vinden om de aandacht van de problemen in Lier af te leiden, dan met ze aan te pakken en ze op te lossen.

Vlaamse vrienden,

Op het rapport van meer dan 4 jaar N-VA en Open VLD beleid in Lier staan alleen gigantische buizen. Geen enkele, maar dan ook geen enkele schepen of de burgemeester kan zich op de borst slaan. In de gemeenteraad van december hoorde ik de burgemeester verkondigen dat het genoeg geweest is met de problemen rond de OCT’s en Ivarem. Helaas, helaas zal het opnieuw slechts bij woorden blijven, bij stoere verklaringen. In 2012 trok N-VA immers naar de kiezer met de belofte dat binnen één jaar alle problemen met Diftar opgelost zouden zijn. Dat er een einde zou komen aan het sluikstorten. 4 jaar later blijft van die belofte geen spaander meer heel. Integendeel, niet alleen werken de OCT’s nog steeds niet zoals het hoort en blijft het sluikstorten ons straatbeeld ontsieren, daarbovenop blijft de rekening voor de burgers stijgen. Na de invoering in 2014 van de afvaltaks, verhoogt Ivarem dit jaar opnieuw de afvalbijdrage voor Lier met bijna 32.000 euro. N-VA staat erbij en kijkt ernaar. Het is niet de laatste kans voor Diftar of Ivarem beste vrienden, maar wel de laatste kans voor N-VA om eindelijk daadkracht te tonen en de uitstap uit Ivarem voor te bereiden. Geen woorden, maar daden!

En die daden ontbreken op elk domein. Nog steeds ontbreekt het dit schepencollege aan visie en daadkracht om de leegstandsproblematiek terdege aan te pakken. De armoedecijfers in Lier zijn schrijnend, het aantal leefloners steeg onder dit bestuur naar een dramatische hoogte. In Lier hebben we maar liefst dubbel zoveel leefloners dan het gemiddelde in Vlaanderen. Na 4 jaar non-beleid komt Marleen Vanderpoorten dan af met een jobbeurs voor jongeren en een charter ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Lier. Veel te laat en vooral veel te weinig. En niet alleen bij Marleen Vanderpoorten, ook bij de andere Open VLD’ers was er van goed bestuur geen sprake. Denken we bijvoorbeeld maar aan de sporthal Hoge Velden, die er in 2010 reeds had moeten staan. Vandaag, 6 jaar later komt schepen Walter Grootaers doodleuk vertellen dat de onteigeningen nog moeten beginnen. Opnieuw veel woorden, maar weinig daden.

Vlaamse vrienden,

Dat N-VA en Open VLD niet de verandering kunnen en zullen brengen beseffen ze ondertussen zelf. Uit gebrek aan eigen goede ideeën en structurele oplossingen voor de problemen die er in Lier zijn, uit absolute wanhoop om toch iets te kunnen verwezenlijken met de verkiezingen van 2018 in zicht, moet N-VA en Open VLD de toevlucht nemen naar de voorstellen van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt. Voorstellen die eerst afgekraakt werden door deze partijen, waarmee Vlaams Belang telkens alleen stond en waarvoor we nooit steun kregen van welke partij in Lier dan ook. De verhuis van de toeristische dienst naar het stadhuis in 2016 bijvoorbeeld. Met trots hoorden we schepen Verwaest in de pers de nieuwe locatie promoten. Terecht. Maar als N-VA en Open VLD ons voorstel van in het begin gesteund zouden hebben, had het de Lierse burger wel 65.000euro minder gekost.

Meermaals heeft onze fractie in de gemeenteraad gepleit voor extra signalisatie aan de Grote Markt, waar bezoekers van onze stad nietsvermoedend in de val gelokt worden om de stadskas te spijzen. Onze fractie werd telkens uitgelachen. Blinden en moedwillige mensen waren het volgens burgemeester Boogaerts die de verkeersituatie niet begrepen. Extra signalisatie was niet nodig en zou er niet komen. De meer dan 2 miljoen euro die die blinden en moedwillige mensen in onze stadskas stortten waren immers broodnodig om de begroting in evenwicht te houden. In 2017 zal er dan, onder druk van onze partij, toch extra signalisatie komen. De echte blinden en moedwilligen waren dus niet de bezoekers van Lier, maar de schepenen en burgemeester die een onduidelijke verkeerssituatie gecreëerd hebben en de inkomsten aan boetes belangrijker achtten dan het wegwerken van deze situatie.

Eenzelfde verhaal zien we wat het ANPR cameranetwerk betreft. Telkens opnieuw bracht onze fractievoorzitter Olivier Peeters het voorstel in de gemeenteraad om een ANPR cameranetwerk op de invalswegen aan de Ring te plaatsen. En evenveel keren klonk er een njet vanuit de meerderheidspartijen.

Het voorstel van Vlaams Belang om te investeren in een ANPR-cameranetwerk zal in 2017 uiteindelijk dan toch uitgevoerd worden. En niet enkel zal dit stadsbestuur ons voorstel uitvoeren, ze vechten zelfs met elkaar om de eer ervoor te kunnen opstrijken. In november zagen we Open VLD uitpakken in hun lokaal blad over de camera’s als ware zij de drijfkracht erachter. In december volgde dan coalitiepartner N-VA die uitpakte op de voorpagina van hun lokaal blad met het cameraschild van burgemeester Frank Boogaerts.

Vlaamse vrienden,

Niet enkel vertoont het schild van Frank Boogaerts gaten en hoopt hij dat de criminelen netjes langs de voordeur zullen binnenkomen, het moet vooral heel bitter smaken. Het moet heel bitter smaken wanneer je als meerderheidspartijen zelf geen nieuwe initiatieven meer kan bedenken en moet gaan wedijveren met elkaar om de eer te kunnen opstrijken van een Vlaams Belang voorstel.

 

Vlaams Belang bracht het afgelopen jaar niet enkel constructieve voorstellen, maar legde met de ‘Polderbar-papieren’  ook de leugens en het bedrog van schepenen en burgemeester bloot, die maandenlang er alles aan deden om hun eigen onkunde te verbergen.

Ook de cijfers van het drugsonderzoek Riolier die burgemeester Boogaerts angstvallig trachtte te verdoezelen en te minimaliseren kwamen aan het licht door onze afdeling.

2016 was voor Vlaams Belang Lier – Koningshooikt ook het jaar van het verzet tegen de verdere islamisering en aanvallen op onze waarden en tradities. Zo richtte onze afdeling vorig jaar het meldpunt ‘overlast moskee donk’ op en busten we duizenden pamfletten.

Verzet vanuit N-VA tegen de nieuwe kazerne van Erdogan in Lier was er niet. Integendeel. N-VA burgemeester Frank Boogaerts bejubelde zelfs de nieuwe imam in de gemeenteraad. Terwijl kopstukken van N-VA in Brussel mee betogen tegen Erdogan, rollen de Vlaams Nationalisten van N-VA Lier de rode loper ervoor uit.

Vlaamse vrienden,

Ook om onze tradities te beschermen kon de Lierenaar en Hooiktenaar rekenen op de militanten en mandatarissen van Vlaams Belang Lier – Koningshooikt. Met een geslaagde actie aan het Dreamland filiaal in Lier naar aanleiding van het Pietenpact, gaf onze afdeling een duidelijke en niet mis te verstane boodschap: Handen af van onze tradities. Zwarte Piet blijft Zwarte Piet! En laat die boodschap ook een duidelijke waarschuwing zijn voor de Lierse vestigingen van Albert Heijn en Hema. Wie onze tradities en waarden aanvalt, wie zwarte piet en paaseieren bant, wie vrolijk Pasen wijzigt in Vrolijk voorjaar en ondertussen wel een fijne ramadan wenst aan de moslims, hoofdoeken toelaat bij het personeel en ramadan bonussen geeft, zal Vlaams Belang Lier mogen verwachten in 2017 voor en in hun winkels met acties! Wij zullen niet dulden dat ketens in een Vlaamse stad als Lier de eigen Vlaamse culturele tradities en waarden aanvallen en de islamisering van onze Vlaamse stad promoten. Vandaag niet, morgen niet, nooit!

Vlaamse vrienden,

Wat ons afdelingswerk betreft kan ik tevreden terugkijken naar het afgelopen jaar, waar we met onze constructieve voorstellen wogen op het beleid. Waar we actie voerden waar nodig. Waar we luisterden naar de verzuchtingen van de Lierenaars en Hooiktenaars, naar de handelaars, naar de bezoekers. Waar we via tussenkomsten in de gemeenteraad en door het schrijven van tientallen schriftelijke vragen vele burgers hebben kunnen helpen.

Ik wil onze gemeenteraadsleden Ella, Marcel, fractievoorzitter Olivier en OCMW raadslid Walter dan ook bedanken voor het prachtige werk dat ze het afgelopen jaar opnieuw neergezet hebben. Zowel binnen als buiten de gemeenteraad en OCMW raad. Ik wil ook Luc, Sandra, Jan Mortelmans en Jan Van Gorp bedanken voor hun dagelijkse inzet in onze afdeling met het vele werk achter de schermen. Mijn dank ook aan Frans, Monique, Sophie, Wim en Katrin die voor de broodnodige helpende handen zorgen tijdens onze activiteiten. Want het is dankzij de ongelooflijke inzet en het enthousiasme van al deze mensen, dat Vlaams Belang de meest actieve oppositiepartij is in Lier, de enige partij die in Lier echte verandering kan brengen en we vol vertrouwen kunnen uitkijken naar een verkiezingsoverwinning in 2018.

En tenslotte wil ik jullie bedanken, onze kiezers, leden en sympathisanten. Zonder jullie vertrouwen in onze partij en onze afdeling, zonder jullie steun en deelname aan onze activiteiten zou onze afdeling niet de meest actieve oppositiepartij kunnen zijn, zouden we geen verandering kunnen brengen en zouden we niet vol vertrouwen naar 2018 kunnen uitkijken.

En met jullie steun en vertrouwen, door hard verder te werken en elke dag als volkspartij tussen de mensen te staan in plaats van erboven, zullen we samen in 2017 steeds meer mensen overtuigen om mee op die Lierse barricades te gaan staan en schouder aan schouder, zij aan zij naar een klinkende overwinning te gaan in 2018 voor de enige partij die echt verandering kan brengen: het Vlaams Belang.

Ik dank U.

 

Bart Verhoeven

Voorzitter

Vlaams Belang Lier – Koningshooikt

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...