UFO-achtig standbeeld op ‘den tand’ aan de Nete

UFO-ACHTIG STANDBEELD OP 'DEN TAND' AAN DE NETE?

27/09/2019

Het Lierse college van burgemeester en schepenen besliste om op ‘den tand’ (splitsing Kleine en Grote Nete) een standbeeld te plaatsen. Dit standbeeld werd aangekocht door Gezinshulp Lier naar aanleiding van hun 50 jarige bestaan en geschonken aan de stad Lier.


Het gevaarte, dat er uitziet als een UFO, is maar liefst 3,6 meter hoog en wel 6,4 meter breed. De buurtbewoners schrokken zich dan ook een hoedje wanneer ze (toevallig) kennis namen van deze plannen. Door het stadsbestuur werden ze hiervan immers nooit op de hoogte gebracht, laat staan geraadpleegd.


We kunnen als Vlaams Belang Lier- Koningshooikt de buurtbewoners volmondig steunen wanneer ze stellen dat dit soort ‘kunst’ niet thuis hoort in de natuur.


We betreuren het als Vlaams Belang dat hier door het stadsbestuur opnieuw gekozen werd voor een éénrichtingsverkeer, waarbij er geen rekening gehouden is met eventuele opmerkingen van de buurt. Hoewel het stadsbestuur de mond vol heeft over participatie, blijkt andermaal dit in de praktijk nog steeds niet toegepast te worden.


Vlaams Belang Lier – Koningshooikt vraagt dan ook met aandrang dat het college van burgemeester en schepenen met de buurtbewoners in gesprek gaat.