Uitverkoop Liers patrimonium blijft duren

UITVERKOOP LIERS PATRIMONIUM BLIJFT DUREN...

08/12/2019Twee maanden na de verkoop van ’t Kafaat in de Eikelstraat stond op de gemeenteraad van 25 november ll. de verkoop van de conciërgewoning bij de begraafplaats Kloosterheide op de agenda.


Opnieuw kwam Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien tussen om aan te klagen dat ook deze woning van het stadspatrimonium wordt verkocht omdat ze slecht onderhouden is.   “De woning staat bijna 1 jaar leeg, is afgeleefd, de keuken en badkamer zijn uitgebroken en de renovatiekosten zijn te hoog” is de justificatie van de bestuursmeerderheid om te verkopen.


Op de vraag hoe het zover is kunnen komen kwam geen duidelijk antwoord.  Hoe hoog de renovatiekosten dan wel zijn wordt nergens gedocumenteerd.  Transparant bestuur staat niet in het woordenboek van deze bestuursmeerderheid.  Dit is gewoon slecht bestuur.


Er staat in Lier overigens nog wel meer patrimonium te verkommeren, denken we bijvoorbeeld maar aan de Zimmertoren, waarvoor we vorig jaar aan de alarmbel hebben moeten trekken en waarvan de herstellingen hopelijk volgend jaar zullen doorgaan.


We hebben de verkoop van de conciërgewoning dan ook niet goedgekeurd omdat we tegen de systematische vervreemding zijn van eigen patrimonium op Liers grondgebied.

Walter Marien

Gemeenteraadslid