Verdwijnt waterpartij Sion?

VERDWIJNT WATERPARTIJ SION?


Vlaams Belang hekelt dralen schepen Wollants

29/09/2021

Wie langs de Sionsite ter hoogte van de nieuwe Sionbrug wandelt of fietst heeft het ongetwijfeld al opgemerkt. De waterpartij die de verbinding zou moeten vormen tussen de kunstacademie en de brug, staat er sinds 2018 droog en verloederd bij. In de Lierse gemeenteraad bracht Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ella Cornelis deze zaak opnieuw ter sprake, nadat ze het stadsbestuur hierover eerder enkele keren schriftelijk had over ondervraagd. Ondertussen schuift schepen Bert Wollants (N-VA) de zwarte piet door naar THV Sion, de private ontwikkelaar van de Sionsite en draalt hij met een oplossing.


Even terug naar 2019 toen de definitieve oplevering van de eerste fase van het Sionproject werd geweigerd. De discussie ging toen voornamelijk over het groenonderhoud (dat ondertussen door de stad wordt uitgevoerd) én de waterpartij waarvoor naar een oplossing zou worden gezocht (lees: onenigheid tussen stad én private ontwikkelaar). De THV Sion wenste de kosten voor het herstel van de waterpartij niet meer te dragen omdat ze van oordeel was dat deze werd uitgevoerd volgens de plannen zoals goedgekeurd door de stad.


5.000 liter drinkwater per dag


In de zomer van 2020 werd er dan onderzoek gedaan naar het waterverbruik van de waterpartij. Uit dat onderzoek bleek dat er zo’n 5.000 liter drinkwater per dag verloren zou gaan. In de meest gunstige projectie van een aanpassing van de waterpartij zou alsnog 1.000 liter/dag water verloren gaan. Sindsdien is er niks meer gebeurd en staat de ‘partij zonder water’  er verloederd en beschadigd bij. Er wordt over gewandeld, op gespeeld en er rijden regelmatig voertuigen over… Onbegrijpelijk ten slotte ook dat het systeem van waterrecyclage niet werd toegepast. Een vergetelheid? Van wie?


Onderzoeken, onderzocht, onderzoekend…


Bert Wollants, die als schepen wat bijklust in Lier en al zijn ‘energie’ steekt in Brussel, kwam tijdens de gemeenteraad niet verder dan dat wordt onderzocht of de waterpartij moet worden behouden dan wel vervangen door iets anders. Hij dacht dan aan het zéér creatieve en innovatieve idee – dat nog moet worden onderzocht… – van het plaatsen van…jawel…bloembakken. Volgens bijklusschepen Wollants is de exacte timing echter nog niet bekend maar hoopt hij dat op korte tijd de knoop kan worden doorgehakt.


Actie, actie, actie!


Waarom behoort de herstelling en het hergebruik van water niet tot de mogelijkheden? Dat was toch het originele concept? Het Vlaams Belang staat hier alleszins niet weigerachtig tegenover. De Sionsite én -brug zijn langzaamaan een trekpleister geworden – daar zit uiteraard de coronaperiode voor iets tussen – maar er moet blijvend aandacht worden geschonken aan het onderhoud én het uitzicht. Hoog water/tijd dat er werk gemaakt wordt van een grondige aanpak. Komaan schepen Wollants, na drie jaar onderzoek is het tijd voor actie!

 

JvL