Verjonging bij bestuurshernieuwing Vlaams Belang Lier – Hooikt

VERJONGING BIJ BESTUURSHERNIEUWING VLAAMS BELANG LIER-HOOIKT

06/10/2020


Liers afdelingsbestuur bereidt zich voor op 2024

 

Iets later dan voorzien, door de beperkende maatregelen i.v.m. COVID-19, is de bestuurshernieuwing bij Vlaams Belang Lier-Hooikt afgerond.


Het Vlaams Belang behaalde bij de parlementsverkiezingen in Lier 17 procent. Hiermee kroonde de Vlaams-nationale partij zich tot de tweede partij van de Pallieterstad.  Dat Vlaams Belang het goed doet, uit zich in een voortdurende stijging van het ledental en meteen ook in het aantal kandidaturen voor het nieuwe afdelingsbestuur. Bart Verhoeven, die al een zestal jaren de kar trekt, behoudt de voorzittershamer. Ondervoorzitter is de 48-jarige Luc Van Oosterwijck en het secretariaat blijft in handen van Walter Marien. Verder is Ella Cornelis penningmeester.


“Iedereen binnen het afdelingsbestuur besliste om zich ook de komende jaren te blijven inzetten voor onze Lierse Vlaams Belang afdeling. Ik ben heel tevreden dat iedereen de komende jaren met veel enthousiasme opnieuw zijn of haar schouders wil zetten onder onze campagne naar de verkiezingen van 2024 toe.” zegt voorzitter Verhoeven.


“Na de verkiezingen van 2018 hebben we binnen onze afdeling werk gemaakt van verjonging. Dit resulteerde in de oprichting van een Lierse VBJ afdeling in april 2019. Onze kersverse jongerenvoorzitter Tany Huygen zorgde er samen met jongeren uit andere steden en gemeenten uit de regio voor dat dit verjongingsproject uitmondde in een sterke regionale Vlaams Belang Jongeren afdeling Mechelen – Lier.


Met de bestuurshernieuwing zetten we de volgende stap in dit verjongingsproject, en verwelkomen we, naast Tany Huygen (27j, voorzitter VBJ Mechelen-Lier), ook Sasha Henderikx (28j, ondervoorzitter VBJ Mechelen-Lier), Nicholas Viekevorst (30j) en Vincent Vercammen (30j) in ons bestuur. Nicholas zal de redactieploeg vervoegen en Vincent heeft de taak van actieverantwoordelijke op zich genomen.” gaat Verhoeven verder.


“Met de sterke en gedreven bestuursploeg van 13 personen zien we vol vertrouwen de toekomst van onze afdeling tegemoet, alsook de belangrijke verkiezingen van 2024. Onze campagne voor een ander Liers beleid, een beleid waar onze mensen opnieuw op de eerste plaats gezet worden is gestart. In 2024 willen we ook in Lier het ondemocratische cordon breken, en Lier-Hooikt terug geven aan de Lierenaars en Hooiktenaars. De ambities zijn hoog en er ligt heel wat werk op de plank, maar we zijn er met dit hernieuwde bestuur klaar voor om de uitdaging aan te gaan.” besluit Verhoeven.


Het volledige bestuur is terug te vinden via: https://vlaamsbelanglier.org/bestuur.html