Verkoop jeugdterreinen te Kessel

VERKOOP JEUGDTERREINEN TE KESSEL

27/02/2019

Tijdens de gemeenteraad/OCMW-raad van februari werd het agendapunt "verkoop jeugdterreinen te Kessel” behandeld. OCMW Lier verkoopt de gronden aan een firma van Dhr. Van Thillo, voorzitter van Lierse Kempenzonen, die op vraag van de stad Lier, Lyra-Lierse nog 2 jaar huurgarantie wil geven aan marktconforme prijzen. Voor het project Hoge Velden, de nieuwe thuisbasis voor de jeugd van Lyra-Lierse zijn nog niet alle onteigeningen in orde.


Niemand gelooft dat deze terreinen binnen 2 jaar beschikbaar zullen zijn zodat de ongeveer 300 jeugdspelers van Lyra-Lierse dan dreigen op straat te staan. Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien heeft tijdens zijn tussenkomst het advies van de beheersraad sportinfrastructuur en sportraad verdedigd nl. de gronden slechts te verkopen als de Hoge Velden klaar zijn en aangeklaagd dat :


* Lyra-Lierse slechts 2 jaar huurgarantie krijgen.

* de verkoop niet via publieke bekendmaking is verlopen wat dus onbehoorlijk bestuur is.

* Dat de bestuursmeerderheid geen duidelijkheid heeft gegeven over de kosten die nodig zijn om de terreinen nog verder te gebruiken tot de Hoge Velden klaar.

* de sportraad buitenspel werd gezet.


De volledige tussenkomst kan je hier lezen

Walter Marien

Gemeenteraadslid Lier