Vernieuwd contract met de reclamefirma Decaux: wie gelooft die mensen nog?

Het contract dat de stad Lier in 1983 afsloot met Decaux -de firma die bushokjes, stadsplannen en ander straatmeubilair levert- werd door het stadsbestuur andermaal  verlengd.
 
Het contract zou oorspronkelijk in 1996 aflopen, maar werd om duistere redenen stilzwijgend verlengd. Dat gebeurde ook in 2003, hoewel inmiddels was gebleken dat het dossier voor Lier bijzonder ongunstig is.  Door het Vlaams Belang werden daarom vragen gesteld, zowel omtrent de totstandkoming van het contract (waarbij het toenmalig stadsbestuur werd getrakteerd op snoepreisjes naar Parijs), als over de bijzondere ongelukkige en onvoordelige voorwaarden die de stad had aanvaard. (In tegenstelling tot andere steden en gemeenten waar Decaux bushokjes en reclameborden plaatst, ontvangt Lier daarvoor geen vergoeding… Decaux krijgt monopolie… enz…).  De toenmalige meerderheid beweerde echter, totaal onterecht, dat de stad ‘vasthing’ aan dit contract tot in 2013, maar dat het dan definitief ten einde liep. 
 
We kunnen alleen maar vaststellen dat de gemeenteraad destijds met onwaarheden en met de gebruikelijke desinformatie werd gesust.  Want nu blijkt dat het contract in 2013 helemaal niet wordt beëindigd.  Alhoewel schepen Jan Hermans in de gemeenteraad van april jl. uitdrukkelijk toegaf dat het voor Lier een “uiterst slecht contract” is, wordt het gewoonweg, met precies dezelfde argumentatie als in 2003 en met de arrogantie die we van het Lierse stadsbestuur gewoon zijn, verlengd tot maar liefst in 2022.  “Het is juridisch allemaal een beetje onduidelijk, en we hangen nog steeds aan het contract vast. Maar dan…  in 2022…”, beloven de genieën van het stadhuis, “… dan kan over betere voorwaarden onderhandeld worden.” Wie gelooft die mensen nog?
 

Nieuwe reclameborden
Naar aanleiding van de hernieuwing van een gedeelte van het straatmeubilair, werden onlangs door de firma Decaux nog maar eens een aantal nieuwe bijkomende reclameborden geplaatst. In het oorspronkelijk contract dat Decaux in 1983 met de stad afsloot is sprake van 9 ‘stadsplanborden’, maar inmiddels zijn dat er véél meer en zijn we de tel al lang kwijt.

In de gemeenteraad van april jl. vroeg gemeenteraadslid Ella Cornelis dan ook om enige verduidelijking bij de wildgroei van die reclameborden. Het contract, dat hiervoor met de stad werd afgesloten, laat Decaux blijkbaar toe  om Lier vol te zetten met wat door hen als ‘stadsplanborden’ wordt omschreven, maar wat in feite pure reclameborden zijn.  De borden worden op de meest onmogelijke plaatsen neergepoot. Ze ontsieren niet alleen ons stadsbeeld maar hinderen op vele plaatsen voetgangers, fietsers en gehandicapten. 

Als voorbeeld verwees ze naar het reclamebord op de Grote Markt. De plaatsing van het bord belemmert er het open zicht en verstoort totaal de zo geprezen ‘verbinding van het water met de stad’. Omwille van de uniformiteit en de sereniteit op de markt mogen de horecazaken er geen doorzichtige glazen windschermen plaatsen, maar Decaux kan er wel monstrueuze ondoorzichtige reclamebakken installeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...