Verontrustend

Recent maakte de Vlaamse openbare instelling Kind en Gezin de “Gemeentelijke kindrapporten” van 2012 bekend. Deze rapporten bevatten cijfers tot op gemeentelijk niveau met betrekking tot de kenmerken van de kinderen geboren in 2012 en de kenmerken van de moeders van die kinderen.

De cijfers van Kind & Gezin tonen voor Lier enkele opvallende resultaten:

In 2012 had nauwelijks 78,6% van de moeders van Lierse pasgeborenen de Belgische nationaliteit. Dit aantal ligt een stuk lager dan 2004, toen nog 86,1% van de moeders over de Belgische nationaliteit beschikten. Meer dan 1 op 5 van de Lierse pasgeborenen had vorig jaar dus een moeder met vreemde nationaliteit (21,4%).

Bij opsplitsing van de cijfers per nationaliteit blijkt dat slechts weinig moeders van borelingen een nationaliteit hebben van een industrieland (in totaal 3,9%), terwijl meer dan 10 procent van moeders een nationaliteit van een Maghreb-land heeft (10,1% in 2012). Voor een juist begrip van deze cijfers dient overigens rekening gehouden te worden met het feit dat heel wat allochtonen in Lier inmiddels al de Belgische nationaliteit heeft verworven via geboorte of nationaliteitsverwerving.

De kindrapporten bevatten ook cijfers betreffende de taal van de moeder. In 2012 had liefst 19,0% van de borelingen in Lier een niet-Nederlandstalige moeder; een aantal dat sinds 2004 (8,8%) meer dan verdubbeld is. Het overgrote deel hiervan zijn moeders met Arabisch, Turks of Berbers als thuistaal. Met 10,1% is hun aandeel vorig jaar zelfs flink toegenomen tegenover het jaar 2011 (7,7%).

De cijfers van Kind en Gezin maken duidelijk dat het aandeel geboorten uit Vlaamse, Nederlandstalige ouders in Lier blijft afnemen, terwijl het aantal geboorten uit buitenlandse, anderstalige ouders blijft toenemen. Deze evolutie is bijzonder verontrustend. Het werkt de vervreemding van onze stad in snel tempo in de hand en zorgt ervoor dat Lierenaars, uw kinderen en/of kleinkinderen, vreemdeling worden in eigen stad.

Alleen een waterdichte immigratiestop, een kordaat terugkeerbeleid ten aanzien van illegalen, asielzoekers en onaangepaste vreemdelingen zal het tij kunnen keren. Het Vlaams Belang hamert daar al jaren op, maar vond tot nog toe weinig gehoor. Dat al de anderen niet komen klagen wanneer het straks te laat is.

Bijlage: bron Kind & Gezin

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...