VLAAMS BELANG GEMEENTERAADSLEDEN TONEN WÉL EEN HART VOOR DE BURGER

VLAAMS BELANG GEMEENTERAADSLEDEN TONEN WEL EEN HART VOOR DE BURGER

03/03/2021

Vlaams Belang gemeenteraadsleden tonen wél een hart voor de burgerMet de woorden “Er wordt toch niet naar mij geluisterd” neemt Marcel – Calimero - Taelman (HVDB) als een verongelijkt kind zonder ontslag te nemen als raadslid toch afscheid van de gemeenteraad en daarmee uiteraard van zijn kiezers. Zijn Hart voor de Burger is dood gebloed… Bijzonder jammer is dat hij daarmee een totaal verkeerd signaal geeft aan de Lierenaars en Hooiktenaars.


Het Vlaams Belang is al sinds 1988 vertegenwoordigd in de Lierse gemeenteraad. Die komt zo’n tien keer per jaar samen. Het moet gezegd, de rol van de gemeenteraad werd de laatste jaren ingeperkt ten voordele van het college van burgemeester en schepenen (CBS), de ambtenarij en de hogere overheden. Raadsleden van de meerderheid zullen zich daarover misschien niet zo heel erg beklagen, de gemeenteraadsleden van de oppositie zien dit met lede ogen gebeuren. Het is een evolutie in gang gezet door de traditionele partijen CD&V, Open VLD en sp.a. Maar juist dat maakt dat onze Vlaams Belang verkozenen extra waakzaam zijn en zich meer dan ooit inzetten voor Lier en haar inwoners. Het is en blijft bijzonder belangrijk dat gemeenteraadsleden niet alleen aanwezig zijn, maar ook voor hun mening blijven uitkomen en opkomen voor de kiezers die ze vertegenwoordigen en bij uitbreiding voor alle Lierenaars en Hooiktenaars.


Wie de Lierse gemeenteraad de voorbij tweeëndertig jaar van nabij heeft gevolgd - we nemen zeker en vast de Lierse journalisten die trouw op post zijn al tot getuige -, weet dat het Vlaams Blok toen en het Vlaams Belang nu altijd veel waarde heeft gehecht aan een actieve deelname van de gemeenteraden. ‘The duty of an opposition is to oppose’ waren de gevleugelde woorden van Lord Randolph Churchill (de vader van Winston Churchill) en dat is inderdaad de eerste taak van een oppositiepartij. De gemeenteraad was en is nog steeds de plaats waar men zijn mening kwijt kan, waar het debat plaats vindt, waar keihard maar correct en constructief aan oppositie wordt gedaan, maar het is dé plaats ook waar men met constructieve voorstellen de leden van de meerderheid tracht te overtuigen. Zo werden de voorbije decennia tientallen voorstellen van het Vlaams Belang zoals het hoofddoekenverbod voor de medewerkers van de Lierse stedelijke administratie en recent nog over de invoering van het ‘zorgparkeren’ ofwel integraal ofwel via een omweg (omdat het nu eenmaal van het Vlaams Belang kwam…) geïmplementeerd in de stedelijke regelgeving.


Zelfs als ‘vermaledijde’ oppositiepartij waarrond een ‘cordon sanitaire’ werd geplaatst, is het erg belangrijk dat het Vlaams Belang, bij monde van fractievoorzitter Bart Verhoeven en de gemeenteraadsleden Ella Cornelis, Walter Mariën en Heidi Van den Bergh, de stem van die duizenden Lierenaars en Hooiktenaars laat weerklinken in het belangrijkste democratische forum dat de Pallieterstad rijk is.


Belangrijk ook met het oog op de toekomst, want 2024 is het jaar van de moeder van alle verkiezingen. Het is niet alleen het jaar van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen maar op 13 oktober 2024 gaan de Lierenaars en Hooiktenaars ook naar de stembus voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. 2024 moet namelijk het jaar worden van dé beleidsdeelname van het Vlaams Belang en dat kan alleen maar met de jarenlange ervaring door een actieve deelname aan de gemeenteraad. Een ‘politicus’ die dat niet inziet, is dom en toont geen hart voor de Lierenaars en Hooiktenaars…


JvL