VLAAMS BELANG HEKELT FRAUDEURSHOUDING GROEN – LIER&KO

VLAAMS BELANG HEKELT FRAUDEURSHOUDING GROEN-LIER&KO

31/03/2021

In de Lierse gemeenteraad leverde Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Verhoeven forse kritiek op de wijze waarop Groen – Lier&Ko het opnam voor de sociale woningfraudeurs. De Vlaamse wetgeving verbiedt namelijk dat sociale huurders een woning of bouwgrond mogen hebben. Uit onderzoek bleek dat 25 gezinnen – velen van hen zijn Turken - die een sociale woning huurden van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) grond, appartementen of huizen bezitten in het buitenland. Zij zullen nu uit hun sociale woning worden gezet en moeten boetes betalen tot € 35.000.

 

Vlaamse wetgeving uit 1997 en 2007 bepaalt dat personen die zich willen inschrijven voor een sociale woning geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw mogen hebben. De systematische controle op fraude met buitenlandse eigendommen is echter jarenlang onbestaande gebleven. Voor binnenlandse eigendommen is dat eenvoudig via het kadaster na te gaan. Voor het buitenland ligt dat anders. De Vlaamse regering wil nu met privédetectives in het buitenland frauderende sociale huurders opsporen. Het Vlaams Belang is tevreden dat men eindelijk stappen onderneemt maar vreest dat zo enkel maar het topje van de fraude-ijsberg wordt ontdekt. Er moeten dan ook structurelere maatregelen worden genomen om woningfraude te voorkomen. Daarom diende het Vlaams Belang reeds in 2017 een voorstel van decreet in om voor buitenlandse sociale huurders de bewijslast om te keren.

 

Iedereen tegen sociale fraude?

 

De kwestie van de sociale woningfraude kwam tijdens de gemeenteraad uitgebreid aan bod. Als men de linkse partijen mag geloven, zijn ook zij tegen sociale woningfraude. ‘Sociale fraude is sociale fraude. Wie onterecht een sociale woning huurt, moet daarvoor gesanctioneerd worden’, klinkt het in koor bij Groen – Lier&Ko en CD&V. Hun woorden waren amper koud of termen als ‘heksenjacht, kritische vragen en te zware sancties’ werden gretig gebruikt.

 

Advocaat van fraudeurs

Van een heksenjacht opgezet tegen een welbepaalde groep mensen is uiteraard geen sprake. De regels gelden voor iedereen, of men nu in het binnen- of buitenland eigendom(men) heeft, of men nu Vlaming is of vreemdeling. De LMH heeft de betrokkenen trouwens ruim op voorhand verwittigd dat er een onderzoek zou worden gevoerd en heeft zelfs minnelijke schikkingen voorgesteld. De sociale huurders hielden zich echter allemaal van de domme...

 

Groen – Lier&Ko bakte het bij monde van gemeenteraadslid Katrien Vanhove wel erg bruin. Vanhove stelt zich vragen over het feit dat ‘25 gezinnen een basisrecht ontzegd wordt en wij eigenlijk helemaal niet weten op basis waarvan dat het gebeurt dat die allemaal dezelfde sanctie krijgen…’. Vlaams Belang-fractievoorzitter Bart Verhoeven verweet Groen – Lier&Ko de advocaat van de sociale woningfraudeurs te zijn. Het zijn enkel échte advocaten die fraudeurs mogen verdedigen.

 

De politiek dient oog te hebben voor de slachtoffers. Die slachtoffers, dat zijn de meer dan 150.000 mensen op een wachtlijst in Vlaanderen, het zijn de alleenstaande moeders met kinderen die in moeilijke omstandigheden leven en die gemiddeld meer dan drie jaar op een sociale woning moeten wachten. Zij zijn het die bij uitstek op de blijvende steun van het Vlaams Belang mogen rekenen. Het Vlaams Belang kiest niet zoals Groen – Lier&Ko de kant van de fraudeurs, het Vlaams Belang staat aan de zijde van de slachtoffers!

 

JvL