Vlaams Belang pakt schijnparticipatie stadsbestuur Lier aan

VLAAMS BELANG PAKT SCHIJNPARTICIPATIE STADSBESTUUR LIER AAN


06/10/2021

GEMEENTERAADSLID DIENT ONBEANTWOORDE VRAGEN VAN BUURTBEWONERS IN VIA 120 SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Op 11 mei 2021 werd er een digitale bewonersvergadering  georganiseerd over de aanvraag van een stedenbouwkundig attest voor een nieuwe poging tot verkaveling van de Beyerse Velden,  het binnengebied tussen Lispersteenweg/Hof van Beieren, Nieuwpoortstraat en Arendbeek in Lier. 


Gezien de gevoeligheid van het dossier werd gevraagd om het infomoment te verdagen naar een datum dat dit fysiek zou kunnen doorgaan om de buurtbewoners, die niet mee zijn met de digitale wereld, niet uit te sluiten.  Hierop werd niet ingegaan zodat dit infomoment allesbehalve inclusief was. Vlaams Belang Lier -Hooikt hekelde in mei 2021 deze schijnparticipatie op haar webstek en in de gemeenteraad. (https://vlaamsbelanglier.org/beyerse-velden-open-brief-aan-het-lierse-stadsbestuur.html)


Onder druk van de omwonenden, het buurtactiecomité en de oppositie besliste de stad Lier om een ‘rode brievenbus’ te plaatsen, waar de buurtbewoners hun vragen, opmerkingen en bezwaren konden deponeren. Gezien er niet veel antwoorden kwamen uit het digitale infomoment, werd er dan ook gretig gebruik gemaakt van de ‘rode brievenbus’.  Op 24 juni 2021 werd de brievenbus weer opgehaald door de stad Lier.


Fractieleider Bart Verhoeven (Vlaams Belang): “ Het lijkt er sterk op dat de voorspelling van het Vlaams Belang bevestigd wordt. Het Lierse stadsbestuur (N-VA en Open VLD) wil de schijn van burgerparticipatie hooghouden. Maar meer dan drie maanden na het ophalen van de rode brievenbus is er geen enkele(!) vraag die in die bus gestoken is beantwoord.


“Dit is zonder meer de terecht bezorgde buurtbewoners in het gezicht spuwen. Het actiecomité voelde die bui op voorhand hangen en nam uit voorzorg van iedere vraag, opmerking en bezwaar dat ingediend werd een kopie. Ik ben als gemeenteraadslid met die kopieën aan de slag gegaan, en heb deze omgevormd tot maar liefst 120 schriftelijke vragen, die ik allemaal op 5 oktober indiende bij het stadsbestuur. Het stadsbestuur heeft nu exact 30 dagen om op al deze vragen een degelijk en correct antwoord te formuleren.


Indien het stadsbestuur, en in het bijzonder bevoegd schepen Sabine Leyzen (Open VLD) haar werk gedaan heeft, ga ik ervan uit dat er al heel wat antwoorden klaarliggen op de vragen van de omwonenden. Indien zij nog steeds niet in actie is geschoten zal men werk hebben om de 120 schriftelijke vragen binnen de reglementaire 30 dagen beantwoord te krijgen. Ik raad het stadsbestuur en de schepen ook aan om hun huiswerk goed te doen, want ook alle vragen van de omwonenden die nog zouden voortvloeien uit onduidelijke of onvolledige antwoorden, zal ik opnieuw als schriftelijke vragen indienen. “ gaat Verhoeven verder.


“ Het Lierse stadsbestuur heeft de mond vol over participatie, het wordt hoog tijd dat ze dit dan ook ernstig neemt. Het Vlaams Belang zal de waakhond zijn van die beloofde participatie en deze afdwingen telkens het stadsbestuur voor schijnparticipatie kiest en haar inwoners in de kou laat staan.” besluit Verhoeven.


Bart Verhoeven

Fractieleider Vlaams Belang lier - Hooikt