Vlaams Belang start campagne ‘Stop het peperdure Ivarem Di(e)ftar-systeem in 2021’

VLAAMS BELANG START CAMPAGNE 'STOP HET PEPERDURE IVAREM-SYSTEEM IN 2021'


11/01/2020

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Lier-Hooikt, die dit jaar in Koningshooikt plaatsvond, gaf voorzitter Bart Verhoeven het startschot van de campagne ‘Stop het peperdure Ivarem Di(e)ftar-systeem in 2021’.


Dat het huidige stadsbestuur ondanks de zeer hoge kostprijs en de gebrekkige service van Ivarem dit opnieuw wil opdringen aan de Lierenaars en Hooiktenaars, zonder daarbij andere opties te willen onderzoeken die goedkoper kunnen zijn om zo de beste oplossing aan te kunnen bieden aan de inwoners, is een toonbeeld van slecht bestuur, steekt de voorzitter van wal.


Ondanks dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn om bij een vernieuwing van een bevoegdheidsoverdracht, die een looptijd heeft over meerdere legislaturen, alle mogelijkheden te onderzoeken in het algemeen belang van de inwoners, blijft het Lierse stadsbestuur dit halsstarrig weigeren, gaat Verhoeven verder.


Het huidige Di(e)ftar-systeem presenteert nochtans een blijvend oplopende rekening aan de Lierenaars en Hooiktenaars. Naast een verhoging van 30% bij de invoering ervan, was er de bijkomende afvaltaks in 2014, de meerkost voor de vervanging van de vulsluizen, de opruimingskosten van de massa’s sluikstort, en is er sinds januari 2020 een verhoging van de afval- en verwerkingskost van maar liefst 25% die Ivarem aan de stad Lier vraagt.


Vandaag starten we onze campagne met een online petitie om van het stadsbestuur te eisen alsnog naar andere en goedkopere alternatieven te kijken, te vergelijken en uiteindelijk de beste keuze te maken. Niet de beste keuze voor de postjes van de schepenen in raden van bestuur, wél de beste keuze voor de Lierenaars en Hooiktenaars.


Via de nieuw opgerichte website www.stopdiftarlier.be kunnen de Lierenaars en Hooiktenaars onze petitie tekenen, meer informatie terugvinden en gratis affiches downloaden en/of bestellen. De petitie is ook rechtstreeks bereikbaar via de website van petitie.be.


De campagne loopt tot 28 september 2020 en naast de petitie zullen er in die periode ook nog heel wat acties plaatsvinden. Als Vlaams Belang zullen we hier op de barricades staan en niet zonder slag of stoot laten gebeuren dat we als Lierenaars en Hooiktenaars opnieuw voor vele jaren gegijzeld worden door Ivarem en hun peperduur diftar-systeem, dat garant blijft staan voor massa’s sluikstort, zonder dat alle andere alternatieven onderzocht zijn, besluit Verhoeven.