VLAAMS BELANG-VOORSTEL AFSCHAFFING ONDERHOUDSPLICHT VERWORPEN

VLAAMS BELANG-VOORSTEL AFSCHAFFING ONDERHOUDSPLICHT VERWORPEN

01/07/2020

Terwijl er jaarlijks in Vlaanderen honderden miljoenen vloeien naar asielbeleid, wordt de rusthuisfactuur in heel wat gemeenten en steden nog steeds doorgeschoven naar kinderen. Zo ook in Lier. Onaanvaardbaar!


Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat ouderen, die hun hele leven sociale bijdragen en belastingen betaalden, hun rusthuisfactuur kunnen betalen zonder dat hun kinderen hiervoor worden aangesproken om bij te passen.


Vlaams Belang gemeenteraadslid Walter Marien bracht in de gemeenteraadszitting van juni dan ook het voorstel ter stemming om aan deze asociale maatregel een einde te maken in Lier en Koningshooikt.


Ons voorstel om een algemene vrijstelling in te voeren voor de onderhoudsplicht ten overstaan van bejaarden bij opname in een woonzorgcentrum en de terugvordering van de kosten af te schaffen, kreeg enkel de steun van Groen-Lier&Ko en Sp.a .


N-VA, Open Vld en CD&V stemden tegen, hoewel geen van allen er in slaagden om dit stemgedrag met een onderbouwd argument te verdedigen.


Hart voor de Burger tenslotte was tijdens de stemming van dit toegevoegd punt niet meer aanwezig in de gemeenteraadszitting. In slaap gevallen of vroegtijdig de digitale raadszitting verlaten wegens geen interesse?


Zoals ouders de morele plicht hebben om voor hun kinderen te zorgen als zij klein en hulpbehoevend zijn, zo hebben kinderen de morele plicht om voor hun bejaarde of hulpbehoevende ouders te zorgen. Maar die morele plicht tot familiale solidariteit is nog wel wat anders dan een door de staat opgelegde onderhoudsplicht.


Vlaams Belang Lier - Hooikt betreurt dan ook het stemgedrag van N-VA, Open VLD, CD&V en de desinteresse vanuit HvB.


Voor wie een Vlaams, solidair en rechtvaardig Lier en Hooikt wil, met een hart voor ONZE mensen, is en blijft Vlaams Belang het énige alternatief!

Walter Marien

Gemeente-en OCMW-raadslid