Vlaams Belang voorstel voor invoering retributie verblijfskaarten (elektronische A-kaart) wordt ‘meegenomen’

VOORSTEL VOOR INVOERING RETRIBUTIE VERBLIJFSKAARTEN WORDT 'MEEGENOMEN'11/03/2019

Vlaams Belang gemeenteraadslid Bart Verhoeven vroeg tijdens de gemeenteraad van februari namens de fractie de invoering van een retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de verblijfsvergunning voor erkende vluchtelingen of arbeidsmigranten (elektronische A-kaart).


Uit metingen, uitgevoerd door het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, bleek immers na grondig onderzoek dat dit voor een bijkomende werklast en een extra kost zorgt voor de lokale besturen. Vlamingen moeten ook betalen voor hun identiteitskaart. Het is dan ook niet meer dan logisch en eerlijk dat niet-belgen dit uiteraard ook doen.


Burgemeester Boogaerts (N-VA) gaf namens het schepencollege te kennen hier niet weigerachtig tegenover te staan en akkoord te gaan om de haalbaarheid van ons voorstel te bekijken in het grotere geheel van de lokale retributies. Het schepencollege zal een algemene herziening van de retributies neerleggen in het najaar, als onderdeel van de algemene financiële meerjarenplanning.


Vlaams Belang Lier-Koningshooikt blijft dit verder opvolgen en zal, indien nodig, het geheugen van het Lierse schepencollege opfrissen en de invoering van deze retributie opnieuw verdedigen bij de opmaak van de algemene herziening van de retributies dit najaar.

Bart Verhoeven

Gemeenteraadslid Lier