Vlaams Belang vraagt actieplan ‘ontharding’

VLAAMS BELANG VRAAGT ACTIEPLAN 'ONTHARDING'

23/10/2020

Vlaams Belang vraagt actieplan 'ontharding' 

Het initiatief van het stadsbestuur, dat eind september afliep, en waarbij de inwoners van onze stad per adres een gratis boom of struik konden aanvragen, leert dat ook de Lierenaars en Hooiktenaars snakken naar meer groen in hun stad. Een stad waar de groene ruimte in de binnenstad stuk na stuk verdwenen is voor beton en stenen.


Wat Vlaams Belang betreft was dit initiatief een goed begin, maar moeten we hier in de toekomst nog meer op inzetten om zo meer groen en minder stenen te creëren. Ontharding en meer groen betekent immers dat er meer regenwaterinfiltratie is en een hoger grondwaterpeil bekomen wordt. Het zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenval, meer afkoeling in de nacht tijdens een hittegolf, meer biodiversiteit en het draagt bij tot een leefbare en aangename stad.


Vandaag bestaat in Lier reeds de mogelijkheid om via een aanvraag toelating te vragen om een geveltuin aan te leggen. In dichtbebouwde straten waar er geen ruimte is voor het aanleggen van een voortuin, kunnen de Lierenaars en Hooiktenaars na goedkeuring één of meerdere stoeptegels weghalen, om zo hun eigen tegeltuintje te creëren.

Vlaams Belang vraagt via een interpellatie in aanstaande gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om deze vergunningsplicht voor het aanleggen van een geveltuin af te schaffen. Dit in navolging van steden zoals Rotterdam en Antwerpen, om zo de ontharding aan te moedigen.


Vlaams Belang zal in diezelfde gemeenteraad het debat openen om ook in Lier een actie te lanceren, zoals we eerder zagen in Antwerpen met de #BreekUIT-actie. Hierbij daagde de stad gedurende enkele maanden de inwoners, organisaties en scholen uit om stenen uit te breken. Wie een steen uitbrak op zijn koer, aan de gevel, in de voortuin of op de speelplaats, kreeg een plantje per vierkante meter in ruil. Dankzij deze actie moest er maar liefst 3.740m² steen en beton plaatsmaken voor groen.


Vlaams Belang hoopt door deze problematiek op de agenda te plaatsen en het debat hierover te openen dat er meer ingezet zal worden om de ontharding aan te moedigen. Laten we over alle partijgrenzen heen actie ondernemen en zo samenwerken aan een leefbare en klimaatrobuuste stad.