Waarom een fietszone binnen de vesten géén goed idee is

WAAROM EEN FIETSZONE BINNEN DE VESTEN GEEN GOED IDEE IS

01/10/2019

Groen-Lier&ko lanceerde onlangs het voorstel om van de gehele binnenstad (binnen de vesten) een fietszone te maken. Wat Vlaams Belang Lier – Koningshooikt betreft lijkt het eerder een snel gekozen populistisch voorstel te zijn in het heersende opbod om de grootst mogelijke fietszone te hebben, dan wel een goed overdacht voorstel.


Laten we beginnen met de snelheid van 30km per uur die in een fietszone van toepassing is. Wel, die snelheidsbeperking is er al vandaag binnen de vesten, dus het installeren van een fietszone brengt hier op geen enkel vlak een meerwaarde bij.


Tweede punt van een fietszone is het verbod op het inhalen van fietsers door auto’s. Er zijn binnen de vesten twee soorten straten.  Pakweg 80 % van de straten zijn eigenlijk te smal om fietsers voorbij te steken met de auto en van de straten die meer dan breed genoeg zijn om fietsers in te halen hebben de Netelaan en Leuvense Vest een apart fietspad.


Vandaag is het volgens het verkeersreglement echter al verboden om fietsers voorbij te steken in straten die te smal zijn om dat veilig te doen. Volgens artikel 40ter van de wegcode moet er immers minstens 1 meter tussen het voertuig en de fietser of tweewielige bromfiets zijn.  Fietsers die voldoende afstand houden van de zijkant van de rijbaan dwingen dit ook af.  Met andere woorden, hier draagt ook een fietszone niets bij. Het excuus dat er bestuurders zijn die zich vandaag niet houden aan die wegcode, werk je met een fietszone ook niet weg. Waarom zouden die overtreders zich immers wél houden aan de wegcode bij een fietszone? Enkel voldoende handhaving kan er voor zorgen dat bestuurders de wegcode naleven. Fietszone of geen fietszone.


Het nut van een verbod om fietsers in te halen in straten die wél breed genoeg zijn om dat veilig te doen aan maximum 30 km is wat Vlaams Belang Lier-Hooikt betreft onbestaande. Integendeel, het zal enkel wrevel veroorzaken bij bestuurders die dergelijk onzinnig verbod (terecht) niet begrijpen.


Groen-Lier&ko vergeet blijkbaar ook dat er bij een fietszone enkel nog borden aan het begin/einde van de zone zullen staan om dit aan te geven. Het voordeel van de borden die vandaag in elke fietsstraat staan en zo de aandacht erop vestigen zal hiermee verdwijnen.


Als Vlaams Belang Lier-Hooikt zeggen we dus klaar en duidelijk neen tegen de invoering van één grote fietszone. Wel zijn we voorstander van fietsstraten, zolang het invoeren doordacht gebeurt en een effectieve meerwaarde creëert, en van het sensibiliseren van alle weggebruikers om de wegcode na te leven.


Prioritair vandaag is voor Vlaams Belang Lier-Hooikt echter de aanpak van straten en fietspaden in Lier, zodat fietsers op een veiligere en comfortabelere manier door onze binnenstad kunnen fietsen.