WATEROVERLAST IN LIER

Op 8 januari 2015 was het weer van dat.  De Berlaarsesteenweg ter hoogte van de Hertog Janstraat dreigde weer eens onder te lopen met een groot risico op wateroverlast voor de buurtbewoners.  De brandweer moest eens te meer het water wegpompen.  Deze situatie doet zich voor bij elke ietwat overvloedige regenval.   Gemeenteraadslid Marcel Taelman stelde hierover op 10 januari een schriftelijke vraag.  Het recente antwoord leert ons dat de brandweer reeds in november 2011 een uitvoerig rapport opstelde en voorstellen deed om dit probleem op te lossen.

Wat werd er toen beslist ?  Juist…  niets.   Wat is er nu beslist ?   Dat de brandweer op korte termijn de hele problematiek nog eens opnieuw uit de doeken mag doen voor het huidige schepencollege.

Hopelijk wacht men dan weer geen 3 jaar om … niets te doen.  In elk geval een zaak die onze gemeenteraadsleden blijven opvolgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...