Wijziging huurtoelagen op kap van de allerzwaksten

In de OCMW-raad van 17 mei 2016 heeft het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt , bij de behandeling van het agendapunt “wijziging huurtoelagen”, tegen de verlaging van de huurtoelagen gestemd. 

Huurtoelagen worden toegekend aan alleenstaande personen of gezinnen die moeten rondkomen met een leefloon of een ander minimum inkomen en die, in afwachting van een sociale woning, geconfronteerd worden met een hoge huishuur in verhouding tot hun inkomen.

Als je weet dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning 6 jaar is en de huurprijzen van appartementen of woningen hoog zijn, dan zijn deze huurtoelagen in sommige gevallen echt noodzakelijk.

De meerderheid Open Vld en N-VA willen de stijgende sociale uitgaven echter “ beheersbaar houden”  en gaan de eigen bijdrage verhogen tot 1/3 van het leefloon en de huurtoelagen reeds na 1 jaar verminderen tot 75 %  en na 2 jaar tot 50 % waardoor het netto te besteden inkomen per maand voor bvb. een alleenstaande vrij aanzienlijk daalt, vooral na het eerste en tweede jaar.

Het Vlaams Belang is van mening dat het “beheersbaar houden” van de sociale uitgaven niet op de kap van de allerzwakste autochtone bevolking kan. 

Van de Fedasil subsidies voor de vluchtelingen die Lier opvangt houdt het OCMW geld over.  Hiervan werd rond de jaarwisseling in de Beemdstraat een bijkomende woning voor de opvang van vluchtelingen aangekocht.   Dit geld moet echter terugvloeien naar de sociale noden van de lokale bevolking.

Daarom heeft het Vlaams Belang als sociale partij tegen deze verlaging van de huurtoelagen gestemd.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...